Aktualności

Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym

Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym
Photo by Alicia Quan on Unsplash
30 marca 2022 r.

Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym

Dnia 11 kwietnia 2022 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora KUL zatytułowana „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”.

Organizatorami tego wydarzenia naukowego są: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności; Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat medialny nad konferencją objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Linki do transmisji dostępne poniżej:

 

 

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/79049/%E2%80%9EWartosci-chrzescijanskie-w