Aktualności

Watykan: apel o pokojowe rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego

Watykan: apel o pokojowe rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego
Caleb Miller on Unsplash
7 listopada 2023 r.

Watykan: apel o pokojowe rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego

O podjęcie dialogu i pokojowe rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego zaapelował 6 listopada na forum ONZ stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Gabriele Caccia. Zabrał on głos w trakcie obrad dotyczących Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA).

Watykański dyplomata wskazał na bezprecedensową eskalację przemocy w Izraelu i Palestynie, co doprowadziło do godnego ubolewania poziomu cierpienia. Powtórzył potępienie przez Stolicę Apostolską ataku terrorystycznego przeprowadzonego 7 października przez Hamas i inne grupy zbrojne przeciwko ludności Izraela, jednocześnie wyrażając zaniepokojenie katastrofalną sytuacją humanitarną w Strefie Gazy. Zaapelował o uwolnienie zakładników i przypomniał o niedzielnym apelu papieża Franciszka o podjęcie dialogu oraz zawieszenie broni i pomoc dla ofiar kryzysu humanitarnego w strefie Gazy.

„Stolica Apostolska wspiera pracę UNRWA, która ma kluczowe znaczenie dla promowania rozwoju ludzkiego i świadczenia usług humanitarnych dla uchodźców palestyńskich, ale także jako źródło nadziei, że pokojowa przyszłość jest możliwa” – powiedział arcybiskup Caccia. Oddał cześć wielu pracownikom UNRWA, którzy w ostatnich dniach stracili życie.

„Jedyną trwałą odpowiedzią na trudną sytuację uchodźców palestyńskich jest sprawiedliwy pokój, który spełnia uzasadnione żądania zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków. Osiągnięcie takiego porozumienia opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym wymaga zaprzestania obecnych działań wojennych i deeskalacji napięć, w tym na poziomie regionalnym. Ważne jest, aby prawowite władze Państwa Palestyńskiego i władze Państwa Izrael, przy wsparciu całej wspólnoty międzynarodowej, wykazały się odwagą, aby ponowić swoje zaangażowanie na rzecz pokoju opartego na sprawiedliwości i wzajemnym szacunku. Chociaż ścieżka dialogu wydaje się obecnie bardzo wąska, jest to jedyna realna opcja trwałego zakończenia cyklu przemocy, który ogarnął tę ziemię, tak drogą chrześcijanom, żydom i muzułmanom”  – powiedział na forum ONZ stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

Źródło: https://www.ekai.pl/watykan-w-onz-apeluje-o-pokojowe-rozwiazanie-konfliktu-palestynsko-izraelskiego/