Aktualności

Watykan potępia groźby użycia broni jądrowej

Watykan potępia groźby użycia broni jądrowej
Photo by JEFF VRBA on Unsplash
20 października 2022 r.

Watykan potępia groźby użycia broni jądrowej

„Groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpieczne, i zasługują na potępienie” – stwierdził 17 października 2022 na Czwartym Komitetem Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych stały obserwator Stolicy Apostolskiej, abp Gabriele Caccia. Organ ten obradował na temat skutków promieniowania atomowego.

Przypominając, że w 2022 r. przypada 60. rocznica kubańskiego kryzysu rakietowego, abp Caccia zauważył, że światu ponownie grozi ryzyko użycia broni jądrowej. Powtórzył apel papieża Franciszka, by wyciągnąć wnioski z historii, odrzucić zagrożenia nuklearne i skupić wysiłki na budowaniu bardziej trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Abp Caccia wyraził poparcie Stolicy Apostolskiej dla trwających prac Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), zwłaszcza w zakresie pomocy ofiarom awarii elektrowni jądrowej Fukushima z 2011 r. Zwrócił również uwagę na znaczenie wczesnego monitorowania, konsekwentnych pomiarów i ciągłego śledzenia długoterminowych skutków narażenia na promieniowanie.

Ponadto abp Caccia podkreślił poparcie Stolicy Apostolskiej dla Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW) oraz wezwał państwa do ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT), aby mógł on wejść w życie. Zaznaczył, że takie działania zapobiegłyby i ograniczyłyby szkodliwe narażenie na promieniowanie, a także „szkody dla naszego wspólnego domu”. Na koniec abp Caccia zauważył, że „groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpieczne, i zasługują na potępienie”, podkreślając apel papieża Franciszka do „przezwyciężenia obecnego klimatu nieufności” i stworzenia świata wolnego od broni jądrowej.

Źródło: https://www.ekai.pl/watykan-w-onz-potepia-grozby-uzycia-broni-jadrowej/