Aktualności

Watykan upomina niemieckich biskupów

Watykan upomina niemieckich biskupów
Christian Wiediger on Unsplash
27 listopada 2023 r.

Watykan upomina niemieckich biskupów

Stolica Apostolska przypomina niemieckim biskupom, że w Kościele katolickim są kwestie, które nie podlegają dyskusji, choć zostały zakwestionowane przez postulaty drogi synodalnej. Chodzi tu na przykład o niemożliwość udzielania święceń kapłańskich kobietom czy moralną ocenę aktów homoseksualnych. Czytamy o tym w nocie skierowanej przez watykański sekretariat stanu do Konferencji Episkopatu Niemiec.

Nota jest datowana na 21 października. Wczoraj została opublikowana przez niemieckie czasopismo katolickie Die Tagespost. Odnosi się ona do kolejnych spotkań między przedstawicielami niemieckiego episkopatu i szefami watykańskich dykasterii w sprawie niemieckiej drogi synodalnej. Odbędą się one w styczniu, kwietniu i czerwcu.

Na samym wstępie watykański dokument przypomina o potrzebie uszanowania procesu synodalnego w Kościele powszechnym, by nie sprawiać wrażenia, że Kościół w Niemczech jest na to obojętny i podejmuje własne równoległe inicjatywy. Obszernie zacytowano też osobisty list Franciszka do katolików w Niemczech z 2019 r., a konkretnie ten jego fragment, który przestrzega przed pokusami ojca kłamstwa i podziałów, który pod pozorami dobra, prowadzi do rozłamów w Kościele.

Stolica Apostolska zapewnia biskupów o gotowości kontynuowania dialogu na temat kwestii zawartych w propozycjach niemieckiej drogi synodalnej. Zastrzega jednak, że nie wszystkie można traktować w ten sam sposób. Niektóre mogą być przedmiotem poważnej debaty, inne dotyczą natomiast spraw, które nie podlegają dyskusji. Dotyczy to między innymi święceń kapłańskich kobiet i homoseksualizmu.

Watykański sekretariat stanu przypomina, że sprawa kapłaństwa kobiet została rozstrzygnięta przez Jana Pawła II w adhortacji Ordinatio sacerdotalis, a Papież Franciszek niejednokrotnie potwierdził, że jest to orzeczenie definitywne, trzeba je uważać za ostatnie słowo w tej sprawie, „drzwi są zamknięte”, i choć nie jest to definicja dogmatyczna, musi zostać przyjęta przez wszystkich. Nota przypomina też o dokumencie Dykasterii Nauki Wiary z 2021 r., który precyzuje sankcje przewidziane za ubieganie się bądź usiłowanie przyjęcia czy udzielenia święceń kapłańskich kobiecie. Jest to ekskomunika zarezerwowana dla Stolicy Apostolskiej.

Odnosząc się z kolei do homoseksualizmu, watykańska nota zauważa, że to również jest kwestia, w jakiej Kościół lokalny nie może mieć odrębnego stanowiska. Stałe nauczanie Kościoła podkreśla, iż „obiektywna ocena moralna stosunków seksualnych między osobami tej samej płci jest dokładnie i z całą pewnością ustalona”.

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2023-11/watykan-do-niemieckich-biskupow-nie-o-wszystkim-mozna-dyskutowa.html