Aktualności

Watykan zaniepokojony łamaniem przez Chiny porozumienia

Watykan zaniepokojony łamaniem przez Chiny porozumienia
Caleb Miller on Unsplash
27 listopada 2022 r.

Watykan zaniepokojony łamaniem przez Chiny porozumienia

Stolica Apostolska ze zdziwieniem i żalem przyjęła wiadomość o „ceremonii instalacji”, która odbyła się 24 bm. w Nanchang, Jego Ekscelencji ks. bpa Johna Peng Weizhao, biskupa Yujiang (prowincja Jiangxi), jako „biskupa pomocniczego Jiangxi”, diecezji nieuznawanej przez Stolicę Apostolską – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Stolicę Świętą.

W komunikacie zaznaczono, że wydarzenie to nie odbyło się zgodnie z duchem dialogu istniejącym między Watykanem a stroną chińską i tym, co zostało przewidziane w tymczasowym porozumieniu o mianowaniu biskupów, w dniu 22 września 2018 r. Co więcej, cywilne uznanie biskupa Peng było podobno poprzedzone długimi i silnymi naciskami ze strony lokalnych władz.

Stolica Apostolska wyraża nadzieję, że takie epizody nie będą się powtarzać, oczekuje odpowiednich komunikatów ze strony władz i potwierdza pełną gotowość do kontynuowania pełnego szacunku dialogu we wszystkich sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – czytamy w watykańskiej deklaracji.

Można sądzić, że w porozumieniu Watykanu z władzami w Pekinie wyraźnie zaznaczono, iż ustanawianie diecezji należy do wyłącznych prerogatyw Stolicy Apostolskiej. Treść tego porozumienia tymczasowego nie została podana do wiadomości publicznej.

Źródło: https://www.ekai.pl/watykan-zaniepokojony-lamaniem-przez-chiny-porozumienia/