Aktualności

Wspomnienie św. Jana Pawła II

Wspomnienie św. Jana Pawła II
Ryszard Porzynski z Pixabay
22 października 2020 r.

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II. Święty Polak jest patronem m.in. rodzin. Pamiętamy dzisiaj o tym szczególnie, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek części posłów dotyczący planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Jak wiemy, zabijanie dzieci z powodu podejrzenia niepełnosprawności zostało uznane za niezgodne z Konstytucją.
Jeszcze raz chcemy wrócić do słów encykliki Evangelium Vitae, której autorem jest św. Jan Paweł II: „[…] Pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. Państwo nie jest już „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych, w imię pożytku społecznego, który w rzeczywistości oznacza jedynie interes jakiejś grupy”.

Więcej informacji na: https://ekai.pl/obroncy-zycia-apeluja-o-modlitwe-za-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego/?fbclid=IwAR1JiyHak4l1A9EniEkSJZI436RNnUXKNtHbg-3IMRX2FTQmcJHkchLvqHw
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-przed/art/11297-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy

Treść encykliki: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html