Aktualności

Wyrok w sprawie dewastacji miejsc kultu religijnego. Sprawca niepoczytalny

Wyrok w sprawie dewastacji miejsc kultu religijnego. Sprawca niepoczytalny
3 lipca 2020 r.

Wyrok w sprawie dewastacji miejsc kultu religijnego. Sprawca niepoczytalny

Zapadł wyrok w sprawie mieszkańca Bielska-Białej, który sprofanował Krzyż Trzeciego Tysiąclecia oraz zabytkową kapliczkę. Do zdarzeń doszło 30 stycznia i 1 lutego 2020 roku. Mężczyzna został uznany za niepoczytalnego, a prokuratura zakończyła postępowanie w tej sprawie. W stosunku do oskarżonego zostanie zastosowany środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.

Więcej informacji na:

https://ekai.pl/sprawca-dewastacji-krzyza-i-kapliczki-nie-zostanie-ukarany/