Aktualności

Wzrasta liczba katolików na świecie

Wzrasta liczba katolików na świecie
Caleb Miller on Unsplash
4 marca 2023 r.

Wzrasta liczba katolików na świecie

Wzrasta liczba katolików na świecie – wynika z najnowszego rocznika statystycznego Kościoła. W 2021 r. w odnotowano wzrost liczby ochrzczonych o 18 milionów osób, co odpowiada przyrostowi o ok. 1,3 proc. Łącznie na świecie żyje aż 1 378 mln katolików i stanowią oni 17,67 proc. światowej populacji. Jednocześnie od kilku lat notuje się spadek liczby powołań kapłańskich i zakonnych.

Watykan wydał nowy rocznik statystyczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021) oraz rocznik papieski (Annuario Pontificio 2023). Dowiadujemy się z nich m.in., że przyrost liczby ochrzczonych w Kościele katolickim jest nierównomierny. Na jednym skraju stoi Europa, w której zasadniczo panuje stagnacja, na drugim Afryka, gdzie odnotowano ponad 3 proc. wzrost. Na trudności Europy wskazuje także fakt, że jedynie w latach 2020-2021 r. udział Europejczyków w Kościele spadł aż o 3 proc. Występują także duże różnice w tym, jak powszechny jest katolicyzm w danym regionie. W Amerykach 64 na 100 mieszkańców to katolicy; w Europie niemal 40, a w Afryce 20. W Azji sytuacja jest radykalnie inna: tam katolicy to zaledwie 3,3 proc. populacji.

Między 2020 a 2021 r. globalnie spadła liczba osób mających sakrament święceń, o 0,39 proc. Dwa lata temu żyło 5 340 biskupów, 407 tys. prezbiterów i 49 tys. stałych diakonów. Jednocześnie w 2021 r. na świecie było prawie 609 tys. zakonnic, co oznacza spadek aż o 1,7 proc. względem roku poprzedniego.

Co do liczby powołań do kapłaństwa, Kościół odnotowuje jedynie przyrost w Afryce (o 0,6 proc.). W Europie i Ameryce Północnej spadek liczby seminarzystów między 2020 a 2021 r. wyniósł aż 5,8 proc. W Europie notuje się najmniejszą ilość kleryków w odniesieniu do liczby księży: na 100 kapłanów przypada tam miej niż 9 seminarzystów. Niewiele lepsza sytuacja jest w Ameryce Północnej, gdzie na 100 księży przypada nieco ponad 11 kleryków. Tymczasem w Afryce współczynnik ten wynosi 65 seminarzystów na 100 kapłanów, a w Azji ponad 44 seminarzystów. Należy jednak dodać, że pomimo trudności wciąż najwięcej kapłanów żyje w Europie; jest to blisko 160 tys. prezbiterów. Podobnie jest w przypadku zakonnic: co trzecia siostra mieszka na Starym Kontynencie.

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2023-03/kosciol-wzrasta-choc-nierownomiernie-i-przy-spadku-liczby-powol.html