Aktualności

Drukarz wygrał z organizacją LGBT

Drukarz wygrał z organizacją LGBT
10 grudnia 2020 r.

Drukarz wygrał z organizacją LGBT

Postanowienie Sądu Najwyższego zakończyło sprawę drukarza z Łodzi, który odmówił druku materiałów promujących organizację LGBT. Wcześniej Adam Jacek był skazany przez sądy niższych instancji, ale wyroki te uchylił Sąd Apelacyjny w Łodzi, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego uznającego niezgodność z Konstytucją RP art. 138 kodeksu wykroczeń. Teraz SN potwierdził ostatni wyrok w tej sprawie. Drukarza przed sądami reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/62220/Koniec-sprawy-drukarza-ktory-odmowil