Kategorie bazy wiedzy

Akcja antychrześcijańska w Europie w kwietniu 2023 r.

Niemcy

1. 4 kwietnia 2023 r. „Na warsztaty z ideologii LGBT dla dzieci zaprasza wydział ds. dorosłych i kształtowania rodziny katolickiej diecezji Essen w Niemczech. W ramach spotkań będzie można m.in. zapoznać się z książkami dla dzieci, które promują wynaturzenia, „różnorodność płci, związków i modelów rodziny”. Pod koniec maja wydział diecezjalny organizuje spotkanie pod hasłem „Queerowa półka książek dla dzieci” z podtytułem „Kolorowa mieszanka książek dla dzieci na temat różnorodności płciowej i seksualnej”. Rodzice będą mogli poznać książki dla dzieci, m.in. z obrazkami, które opowiadają o „prawdziwej różnorodności płci, związków i modelów rodziny”” [1] .

2. 15 kwietnia 2023 r. „Jak podaje niemiecki dziennik „Die Tagespost”, m.in. w diecezji Limburg ustanowiono niedawno wytyczne dla instytucji kościelnych nt. wychowania seksualnego. Standardem ma być, aby w instytucjach diecezjalnych wprowadzono «wychowanie seksualne w zakresie różnorodności». Badania pokazują, że tezy takiej pedagogiki seksualnej są już od pewnego czasu zakotwiczone w seksualnych koncepcjach pedagogicznych katolickich przedszkoli w wielu diecezjach. Odpowiednie szkolenia dla kadry pedagogicznej organizowane są przez ordynariaty – czytamy w Die Tagespost”. […] Perwersyjna pseudoedukacja dzieci […] idzie w najlepsze. Niestety, nie omija również placówek katolickich. Dzieci zachęca się do doświadczeń seksualnych, które mają służyć… ich zdrowiu i budowaniu tożsamości [2] .

Ukraina

1. 1 kwietnia 2023 r. „Od 29 marca, czyli teoretycznej daty, w której państwo ukraińskie zdecydowało się wydalić ponad 220 prawosławnych mnichów z Ławry Kijowskiej, tysiące wiernych pokojowo okupuje pomieszczenia, aby sprzeciwić się wypędzeniu i bronić swojego duchowieństwa. Od rana 31 marca zradykalizowane ultranacjonalistyczne elementy próbują sprowokować nieporządek […], na razie bez rezultatu. Uzbrojona policja obecna na obrzeżach Ławry nie interweniuje” [3] .

2. 4 kwietnia 2023 r. „Dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych ponownie skrytykowali działania ukraińskich władz, mające na celu prześladowanie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (UKP). Duran opublikował artykuł „Zełeński niszczy duchowe podstawy ukraińskiego społeczeństwa, prowadząc je do degradacji”. Dziennikarze zauważają, że trwająca kampania dyskredytowania Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej ma konkretny cel – pozbawić ludność ostatniego punktu poparcia. W artykule czytamy, że zamiast prześladowanego UKP wierni są zapraszani do przyłączenia się do struktur OCU kierowanych przez Dumenkę, który w 2018 roku poparł Poroszenkę, który stworzył Cerkiew o „bardziej proukraińskim” stanowisku. Wymieniając wszystkie ataki SBU na duchownych i hierarchów UKP na całej Ukrainie, autor podkreślił, że reżim Zełenskiego pod koniec 2022 roku zaczął nękać jedną z głównych świątyń parafian UKP – Ławrę Kijowsko-Peczerską. W materiale zaznaczono również, że walka z UKP na Ukrainie prowadzona jest nie tylko przez władze i organy ścigania, ale także przez zwolenników OCU” [4] .

3. 7 kwietnia 2024 r. „Dzieła sztuki kościołów Bachmutu – wciąż dwóch trzecich pod kontrolą ukraińską i Chasiv Jar położonego 10 km na zachód i wciąż pod kontrolą ukraińską – są wystawiane na sprzedaż na stronach odsprzedaży skradzionych przedmiotów w darknecie. Nie po raz pierwszy – wojny sprzyjają handlowi dziełami sztuki, a siły Donbasu, które od roku wyzwalają różne miejscowości (Wołnowacha, Mariupol itd.), miały niemiłą niespodziankę odkrywając solidne cerkwie, często przekształcane przez ukraińską armię w pozycje wojskowe – tak było 23 lutego w cerkwi Wszystkich Świętych na zachód od Marjinki, która służyła jako punkt dowodzenia i jako skład amunicji został całkowicie zniszczony w eksplozji przechowywanej tam amunicji – i/lub całkowicie splądrowany” [5] .

4. 10 kwietnia 2023 r. władze ukraińskie planują przekazywanie świątyń cerkwi prawosławnej związanej z patriarchatem moskiewskim nie tylko cerkwi prorządowej, ale także innym wyznaniom. Prześladowania nazywane są „duchowym oczyszczeniem z resztek rosyjskiego świata” [6] . „Przewodniczący grupy deputowanej „Za Maybutne” w Radzie Najwyższej Taras Batenko uważa, że zajęcie cerkwi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej jest procesem nieodwracalnym, podczas gdy mogą one zostać przeniesione nie tylko do OCU, ale także do innych wyznań. Powiedział to na antenie kanału telewizyjnego Rady” [7] .

5. 10 kwietnia 2023 r. „W Ławrze Kijowsko-Peczerskiej policja zaczęła rozdawać wezwania braciom klasztoru i studentom kijowskich szkół teologicznych na przesłuchanie zgodnie z artykułem 179 kodeksu karnego Ukrainy. […] Wieczorem 10 kwietnia rozdano już kilkadziesiąt wezwań. […] Powodem jest niedopuszczenie Komisji Ministerstwa Kultury na terytorium Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Artykuł 179 Kodeksu Karnego Ukrainy przewiduje karę za nielegalne utrzymywanie, bezczeszczenie lub niszczenie świątyń religijnych grzywną w wysokości od tysiąca do czterech tysięcy nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub robót publicznych przez okres od sześćdziesięciu do dwustu czterdziestu godzin lub aresztowaniem na okres do sześciu miesięcy, ograniczeniem wolności do trzech lat lub pozbawieniem wolności na ten sam okres” [8] .

6. „10 kwietnia 2023 r. rektor cerkwi św. Paraskewy Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (patriarchatu moskiewskiego) w mieście Netishin, archiprezbiter Roman Tyszkun, wezwał lokalne władze do zaprzestania podżegania do nienawiści religijnej. W apelu na Facebooku ksiądz powiedział, że decyzje podejmowane przez samorządy o zerwaniu umów dzierżawy gruntów z UKP uważa za nielegalne i bezprawne” [9] .

7. 10 kwietnia 2023 r. „Rady miejskie nadal podejmują nielegalne decyzje o pozbawieniu wspólnot Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej prawa do użytkowania działek, na których znajdują się kościoły i inne budynki cerkiewne.10 kwietnia 2023 r. taka decyzja została podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miasta Równego. Deputowani również zwrócili się do Rady Najwyższej Ukrainy, Gabinetu Ministrów Ukrainy, Biura Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie rówieńskim o zakazie działalności Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie. Na 34. sesji plenarnej w dniu 7 kwietnia Rada Miasta Netishinsky zakazała działalności UKP na terytorium społeczności i zakończyła prawo stałego użytkowania działek i usunęła je ze stałego użytkowania do budowy i konserwacji budynków UKP. Te „historyczne decyzje”, jak stwierdzono w radzie miasta, zostały podjęte „w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie wolności sumienia i działalności organizacji religijnych”. 5 kwietnia decyzję o odebraniu prawa stałego użytkowania działek przez organizacje religijne UKP podjęła Rada Miejska Szepetiwka. „Te kroki są podejmowane po to, żeby Rada Najwyższa mogła jeszcze bardziej zakazać działalności UKP PM” – powiedział mer miasta Witalij Buził. Przypomnimy, 6 kwietnia 2023 roku Wydział Prawny Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej oświadczył, że decyzje organów samorządu terytorialnego o odebraniu wspólnotom religijnym Ukraińskiej Cerkwi prawosławnej prawa do stałego użytkowania działek, na których znajdują się cerkwie i inne obiekty cerkiewne, są niezgodne z prawem. Wcześniej rady miejskie Chmielnickiego i Kamieńca Podolskiego głosowały za odebraniem prawa użytkowania ziemi przez społeczności UKP” [10] .

8. 11 kwietnia 2023 r. „10 kwietnia 2023 r. w Czerniowcach nieznany napastnik pobił biskupa Nikitę z Iwano-Frankowska i Kołomyi oraz nieletniego, który był w pobliżu, którego ojciec i brat walczą w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy na linii frontu. Poinformowała o tym służba prasowa diecezji czerniowiecko-bukowińskiej UKP. Atak na biskupa nastąpił około godziny 22 w pobliżu administracji diecezjalnej UKP w Czerniowcach. Wezwana na miejsce policja nie zatrzymała napastnika i mimo próśb świadków nie zbadała go pod kątem upojenia alkoholowego lub narkotykowego. Według służby prasowej istnieją fakty, które dają podstawy do przypuszczeń, że atak na biskupa był celowy” [11] .

9. 11 kwietnia 2023 r. „10 kwietnia 2023 r. w mieście Chmielnicki zwolennicy OCU zajęli cerkiew św. Jerzego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i pobliskie Centrum Duchowe. O tym poinformowała służba prasowa diecezji chmielnickiej UKP UOK. Około godziny 16:00 grupa bandytów […], weszła na teren świątyni. Nie mogąc poradzić sobie z centralnymi drzwiami kościoła, szturmujący wyłamali boczne drzwi i weszli przez drzwi i ołtarz. Następnie napastnicy, kierowani przez deputowanego rady regionalnej Jurija Smala i deputowanego rady miejskiej Witalija Podgajczuka, odbyli spotkanie, na którym głosowali za przekazaniem świątyni do OCU. Służba prasowa diecezji zauważa, że w spotkaniu uczestniczyły osoby, które nie są związane ze wspólnotą św. Jerzego UKP i wszystkie zostały wcześniej zarejestrowane do głosowania. W tym samym czasie parafianie kościoła, którzy przybyli na planowane namaszczenie, nie zostali nawet wpuszczeni na terytorium świątyni. Duchowni i wierni UKP zwrócili się do organów ścigania” [12] .

10. 15 kwietnia 2023 r. „Kampania dehumanizacji UKP i milionów wierzących nadal przynosi czarne owoce. Rozbiórka i zajmowanie kościołów, bicie biskupów. Co dalej? 10 kwietnia biskup Mykyta z Iwano-Frankowska został pobity. Zbrodni dokonano przy wejściu do kościoła św. Mikołaja w Czerniowcach. Czerwona Mazda (jej numery są ustalone) najpierw powoli przejechała obok biskupa, który wracał do administracji diecezjalnej z dwoma subdiakonami, a następnie wróciła z powrotem – oczywiście napastnik rozpoznał biskupa. Wysiadł z samochodu, dwukrotnie uderzył biskupa w twarz, a potem subdiakona. […] Biskup został pobity właśnie dlatego, że jest biskupem UKP […]” [13] .

11. 15 kwietnia 2023 r. „13 kwietnia o godzinie 20:50 operacyjna służba dyspozytorska rejonu wyszgorodzkiego otrzymała wiadomość o pożarze w świątyni UKP […] we wsi Guta Mezhyhirskaya zjednoczonej wspólnoty terytorialnej Pietrowskiego. O godzinie 21:25 pożar został zlokalizowany, o 21:35 został całkowicie ugaszony. Nie było rannych ani ofiar śmiertelnych. Przyczyna pożaru jest obecnie nieznana” [14] .

12. 17 kwietnia 2023 r. „W Tarnopolu deputowani zabrali Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu działkę pod katedrą na pod wezwaniem męczenników Wiery, Nadieżdy, Lubow i ich matki Zofii. Deputowani Tarnopolskiej Rady Miejskiej głosowali za pozbawieniem UKP prawa do stałego korzystania z ziemi pod katedrą […]. Odpowiednia decyzja została podjęta podczas nadzwyczajnej sesji, która była transmitowana na Facebooku przez służbę prasową Rady Miasta. 40 z 40 deputowanych obecnych na spotkaniu głosowało za pozbawieniem UKP ziemi pod katedrą” [15] .

13. 21 kwietnia 2023 r. ukraińskie władze z naruszeniem obowiązującego prawa odbierają ziemię Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu. „W walce z UKP jego przeciwnicy zastosowali nowe narzędzie – pozbawienie prawa do użytkowania ziemi. […] Wiosną 2023 r. władze lokalne zaczęły jednocześnie podejmować decyzje o przejęciu działek od wspólnot Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Decyzje te oznaczają, że świątynie stojące na takiej ziemi nie mogą już funkcjonować” [16] .

14. 21 kwietnia 2023 r. ukraińska policja „wzięła w ochronę” budynki Ławry Kijowsko- Peczerskiej. Oznacza to przejęcie części budynków kościelnych, do których dostęp wiernym jest zabroniony.

15. 21 kwietnia 2023 r. „Obrońca Ławry Kijowsko-Peczerskiej zauważył, że podczas wojny siły bezpieczeństwa moralnie niszczą wiernych. Podczas kolejnej próby zajęcia Ławry Kijowsko-Peczerskiej wierni ponownie wyszli w obronie swojej świątyni. Jedna z parafian klasztoru, Ksenia, zauważyła, że ataki na wiernych podczas wojny są podobne do ich moralnego zniszczenia. „Wstydzę się dzisiaj za takie działania milicji i władz. Chciałabym spojrzeć w oczy twojej matki, która cię wychowała. Bardzo się za was wstydzę. Panie, oświeć!” – dodała Ksenia. Jak zawiadamiało się, milicja zablokowała wiernym dostęp do galerii Ławry Kijowsko-Peczerskiej” [17] .

16. 21 kwietnia 2023 r. „Uzbrojona milicja zablokowała wejście do 39. budynku Ławry Kijowsko-Peczerskiej. W Ławrze Kijowsko-Peczerskiej jest druga próba zdobycia 39. budynku. Według korespondenta UOJ policja jest uzbrojona, nie wpuszcza wiernych do środka. Parafianie Ławry bronią klasztoru i śpiewają troparion. Ci, którzy tam byli – dzieci i kobiety – zostali wyprowadzeni z galerii …” [18] .

17. 21 kwietnia 2023 r. „Na antenie rumuńskiej telewizji teolog Walentin Goia powiedział, że reżim polityczny Ukrainy próbuje zdusić prawosławie. Neomarksistowski reżim próbuje zdusić prawosławie na Ukrainie – taki wniosek doszedł rumuński teolog Valentin Goia na antenie rumuńskiej telewizji. Goya dodał, że do takich myśli doszedł po rozmowie z metropolitą Melecjuszem (Jegorenką). „Prorządowa frakcja stoi na tylnych łapach przed głową państwa i stara się zadowolić we wszystkim, bez względu na to, jakie rozkazy są otrzymywane. I tak długo, jak są na Ukrainie ludzie, którzy bronią świętych kanonów, prawdziwego prawosławia, prawdziwych wartości, władze centralne nie mogą spokojnie wprowadzać do społeczeństwa wszystkich bzdur, które są narzucane z zewnątrz” – powiedział teolog” [19] .

18. 24 kwietnia 2023 r. ciąg dalszy prześladowań prawosławia na Ukrainie: „Radykałowie uważają, że aby „wyzwolić” Ławrę Kijowsko-Peczerską, konieczne jest wprowadzenie „świadomych” prowokatorów w szeregi wyznawców UKP […]. Wprowadzenie „babć-prowokatorów” do wiernych UKP pozwoli utrwalić w społeczeństwie ideę, że w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej są „Rosjanie i ich wspólnicy”. Użytkownik Andriy Nikolaychuk napisał o tym na czacie kanału telegramu prawicowego radykała Christiana Udarova. Według mężczyzny, w tłum parafian UKP należy wprowadzić kilkudziesięciu „świadomych niszczycieli”, którzy będą wykrzykiwać hasła: „za naszą Cerkiew”, „za Rosją”, „za Putinem”, „nie pozwolimy faszystom podzielić Cerkwi”. Działania prowokatorów mają być filmowane telefonami i publikowane w sieci. Takie kadry podniosą poziom nienawiści do UKP w społeczeństwie i umożliwią skuteczniejszą walkę z nią. „Dobrzy ludzie, którzy usuną to wszystko, rozproszą wiadomość, że moskiewski szabat odbywa się w centrum Kijowa. W takich warunkach możliwe jest wywieranie nacisku na władze i legitymizowanie ich działań w celu zniszczenia Rosjan w Ławrze” – napisał Nikołajczuk” [20] .

19. 24 kwietnia 2023 r. w obwodzie czerniowieckim doszczętnie spłonęła świątynia pw. św. Hioba, należąca do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Prawdopodobne podpalenie [21] .

20. 26 kwietnia 2023 r. trwają propagandowe działania wobec Ławry Peczerskiej. „26 kwietnia 2023 r. aktywiści przynieśli i zainstalowali dwa trzymetrowe pionowe banery w pobliżu wejścia do Dolnej Ławry: z „krzyżowcami” i bohaterami Ukrainy. Tablica „wroga” przedstawia krzyż z napisem „krzyżują Ukrainę”, a także dwa tuziny polityków, biznesmenów i duchownych z Putinem na czele. Ponadto autorzy przypisywali [role negatywne – AS] prymasowi UKP Pawłowi, Igorowi Kołomojskiemu, Dmytro Gordonowi, Wiktorii Kochanowskiej, Wasylowi Łomaczenko, Ołeksijowi Arestowiczowi i innym „krzyżowcom” Ukrainy [22] .

21. 27 kwietnia 2023 r. „Wieczorem 26 kwietnia 2023 r. kilka osób zbliżyło się do wejścia do Ławry Kijowsko-Peczerskiej podczas stoiska modlitewnego, z których jeden zaczął obrażać mnichów. […]”Jesteś Moskalem, skończonym Moskalem, skończonym Moskalem, skończonym Moskalem” – powiedział mężczyzna w kadrze do mnicha Ławry. Zapytany, dlaczego tak powiedział, mężczyzna odpowiedział, że „tak myśli”. – Powiedział pan również, pozwolę sobie przypomnieć, że nie jestem osobą. Czyż nie jestem człowiekiem?

– Absolutnie, nie osoba.

– Dlaczego tak uważasz?

– Bo jesteś kompletnym Moskalem” [23] .

22. 27 kwietnia 2023 r. „Czterech biskupów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej zostało pozbawionych ukraińskiego obywatelstwa. O tym zawiadomiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w odpowiedzi na prośbę ludowego deputowanego Jarosława Jurczyszyna. Jak powiedział Jurczyszyn na swoim kanale telegramu, zwrócił się do SBU o zweryfikowanie informacji o obecności rosyjskiego obywatelstwa wśród poszczególnych przedstawicieli UKP. W odpowiedzi służb specjalnych, opublikowanych przez ludowego deputowanego, zaznaczono, że obywatelstwa ukraińskiego zostali pozbawieni: metropolita czerniowiecki i bukowiński Meletij (Jegorenko); metropolita tulczyński i bratsławski Jonatan (Jelecki); wikariusz diecezji tulczyńskiej, biskup Sergiusz (Anitsoy) z Ladyzhinsky; metropolita dniepropietrowski i Pawłograd Ireneusz (Seredny).Odpowiedni dekret został podpisany przez Prezydenta Ukrainy W.A. Zełenskiego 28 grudnia 2022 r. (nr 898/2022). Również Biuro Departamentu Służby Migracyjnej w obwodzie chmielnickim anulowało rejestrację nabycia ukraińskiego obywatelstwa wikariuszowi metropolii kijowskiej, arcybiskupowi Pantelejmonowi (Baszczukowi)” [24] .

23. 28 kwietnia 2023 r. ukraińskie władze odbierają kościołowi prawosławnemu działki pod budynkami kościelnymi, co może uniemożliwić funkcjonowanie świątyń. „Rada Miasta Czerniowiec przegłosowała pozbawienie 22 społeczności UKP prawa do użytkowania działek. 27 kwietnia 2023 r. deputowani Rady Miasta Czerniowce jednogłośnie podjęli decyzję o pozbawieniu użytkowania działek 22 gmin UKP – informuje Suspilne Czerniowce. Zasób informuje, że w szczególności mówimy o katedrze, kościele św. Mikołaja, klasztorze „Gorcha” i innych obiektach. Mer Czerniowiec Roman Kliczuk napisał na swojej stronie na Facebooku, że „jest to logiczny i prawidłowy krok”. „Wierzę, że nasze działania będą bodźcem do przejścia do ukraińskich Cerkwi. Wyzwólmy Ukrainę od okupantów na wszystkich frontach! Tylko w ten sposób będziemy wolni!” – powiedział Kliczuk. […]Według prawnika Ławry, ks. Nikity Chekmana, działania władz zmierzające do pozbawienia UKP działek są nielegalne, nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji prawnych i zawierają znamiona przestępstwa” [25] .

Portugalia

1. 4 kwietnia 2023 r. „Zgromadzenie Republiki, jednoizbowy parlament Portugalii, zatwierdził w piątkowym głosowaniu ustawę o depenalizacji eutanazji. Zgodnie z nowym prawem samobójstwu wspomaganemu będzie mogła poddać się osoba nieuleczalnie chora, która doświadcza „dużego cierpienia”. Każdy przypadek ma rozpatrywać indywidualnie komisja lekarska. Deputowani forsujących ustawę ugrupowań liberalno-lewicowych, w tym rządzącej krajem Partii Socjalistycznej (PS) premiera António Costy wskazywali, że spełnia ona rzekomo wymogi konstytucyjne” [26] .

Austria

1. 8 kwietnia 2023 r. Hermann Glettler, „katolicki biskup” diecezji Innsbruck, umieścił w kościele „płótno wielkopostne”, na którym przedstawiono świńskie serce w połowie przykryte prezerwatywą. Austriaccy wierni zamierzają zaskarżyć biskupa za „znieważenie religii”.

„Płótno, o którym mowa, biskup Glettler zainstalował w XVIII-wiecznym “Innsbrucker Spitalskirche” (tj. kościele szpitalnym). Wcześniej bronił go jako “próby stworzenia dialogu ze sztuką współczesną” i podkreślał, że obraz “oczywiście” nie jest przedstawieniem Najświętszego Serca Jezusa. https://kath.net/news/81009” [27] . „Biskup Innsbrucka znajduje się obecnie pod silną presją swych krytyków. Grożą mu zarzuty prawne z dwóch paragrafów. Z jednej strony, wierni katolicy zastanawiają się nad pozwaniem Glettlera za „znieważenie nauczania religii” – jak podaje kath.net. Następnie, lokalny polityk Gerald Depaoli zapowiedział, że złoży skargę przeciwko Glettlerowi, ponieważ biskup upublicznił adresy mailowe wszystkich swoich krytyków w mailu z odpowiedzią. Oznacza to, że Glettler prawdopodobnie naruszył austriackie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. https://kath.net/news/81111; https://kath.net/news/81131” [28] .

„W roku 2019, biskup zezwolił na zainstalowanie w kościele “Jezusa zegara” wykonanego z odwróconego do góry nogami korpusu z połamanymi ramionami. https://www.lifesitenews.com/news/austrian-bishop-allows-jesus-clock-made-from-upside-down-corpus-with-broken-arms-to-be-installed-in-church” [29] .

„Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy Glettler wystawia w jednym ze swoich kościołów heterodoksyjne “dzieło sztuki”. W ubiegłym roku biskup zainstalował w kościele katolickim w Innsbrucku gigantyczne zdjęcie półnagiego aktywisty pro-LGBT. https://www.lifesitenews.com/blogs/austrian-bishop-hangs-banner-of-nude-trans-activist-over-main-altar-for-lent/” [30] .

Włochy

1. 12 kwietnia 2023 r. „W ostatnią Wigilię Bożego Narodzenia nauczycielka Marisa Francescangeli z Nuoro odmówiła Zdrowaś Maryjo razem z uczniami w klasie, w której miała godzinę zastępczą, aby zastąpić nieobecnego kolegę z klasy. Wobec protestów dwojga rodziców, nauczycielka natychmiast przeprosiła, tłumacząc, że uważa ten czyn za nieszkodliwy, biorąc pod uwagę, że wszyscy uczniowie uczestniczyli w lekcji religii i przygotowywali się do pierwszej komunii. Wszystko wydawało się, że na tym się skończy, ale kilka dni temu (trzy miesiące po fakcie) zimny prysznic: z nauczycielką Marisą skontaktowała się listem poleconym Wojewódzka Dyrekcja Szkół informując ją o 20-dniowym zawieszeniu w obowiązkach nauczycielskich z obniżeniem pensji. Postanowienie – od którego nauczycielka będzie się odwoływać – zostało uznane za przesadzone i nieproporcjonalne także przez kolegów, rodziny szkolne, związki zawodowe i stowarzyszenia nauczycieli. Po 30 latach pracy jako nauczycielka w systemie szkół publicznych, dwoje rodziców złożyło na nią skargę. Dyrektor zmusił ją do przeprosin, a ona się zgodziła, ale to nie wystarczyło. Przed Wielkanocą Marisa otrzymała list z Prowincjonalnej Dyrekcji Edukacji zawieszający ją w nauczaniu, i jest bez wynagrodzenia. Francescangeli złożyła od tego odwołanie” [31] .

2. 23 kwietnia 2023 r. „Kapituła bazyliki św. Jana na Lateranie wyraziła „najgłębsze ubolewanie” z powodu niezgodnego z prawem kanonicznym odprawienia liturgii anglikańskiej przy ołtarzu głównym tej świątyni. Sprawowała ją 18 kwietnia grupa 50 duchownych z Wielkiej Brytanii wraz ze swoim biskupem, który zasiadł na tronie biskupa Rzymu. Tymczasem święcenia anglikańskie nie są uznawane w Kościele katolickim” [32] .

3. 26 kwietnia 2023 r. „Ulicami centrum Padwy przeszła grupa kilkudziesięciu feministek. W marszu pozorowanym na procesję kościelną aktywistki aborcyjne dopuściły się profanacji. W „procesji” kobiety, które zakryły swoje twarze, niosły „świętą waginę”. Prokuratura prowadzi dochodzenie” [33] .

Francja

1. 12 kwietnia 2023 r. w Angers doszło do profanacji kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Wobec ogromnej skali zniszczeń głos zabrały władze publiczne, w tym nawet minister spraw wewnętrznych. „Ścięte posągi, Chrystus Odkupiciel z odciętymi ramionami i splądrowany ołtarz główny […]. „To niewiarygodnie brutalne”, komentuje proboszcz, zszokowany tym spektaklem spustoszenia. Ścinanie posągów nie jest tylko aktem psychopaty, to nienawiść do wiary. Na Twitterze reakcje są liczne. Burmistrz Angers, Jean-Marc Verchère, potępia haniebny czyn. Jego poprzednik i obecny minister ekologii, Christophe Béchu, uważa, że jakakolwiek degradacja miejsca kultu jest atakiem na wartości Republiki. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin zapewnił, że zrobione zostaną wszystko, aby zatrzymać autorów tego ataku na dziedzictwo religijne” [34] .

Hiszpania

1. 13 kwietnia 2023 r. „Hiszpańska Fundacja Chrześcijańskich Prawników złożyła skargę przeciwko katalońskiej telewizji publicznej TV3. W jednym z programów stacji parodiowano Matkę Bożą z Rocío. W Wielkim Tygodniu w programie „Está pasando” na antenie TV3 pojawiła się aktorka komediowa przebrana za Matkę Bożą z Rocío, kobieta trzymała w dłoniach lalkę, która miała przypominać małego Jezusa. Matka Boża z Rocío znana też pod wezwaniem Matki Bożej Zesłania Ducha Świętego jest czczona w jednym z hiszpańskich sanktuariów już od końca XIII wieku. Program miał charakter wywiadu z Matką Bożą. Aktorka odpowiadała na pytania dotyczące życia seksualnego Maryi, wyśmiewała katolickie zwyczaje i tradycje” [35] .

Holandia

1. 14 kwietnia 2023 r. „Eutanazja dzieci w wieku od roku do 12 lat będzie dozwolona w Holandii – zdecydował w piątek tamtejszy rząd. Jak poinformował minister zdrowia Ernst Kuipers, decyzja zapadła po konsultacjach z pediatrami i prokuraturą. Obecnie tzw. eutanazja dzieci do 12. roku życia jest przestępstwem. Propozycję zmiany obowiązującego prawa Ernst Kuipers ogłosił w ubiegłym roku. Zaproponował on dopuszczenie skrócenia życia dzieci młodszych niż 12 lat, które „nieznośnie cierpią”. Aby tzw. eutanazja mogła zostać przeprowadzona, nie może istnieć „żadna realna możliwość wyeliminowania beznadziejnego cierpienia dziecka. Zgodnie z decyzją gabinetu „zabieg skrócenia życia dziecka” będzie musiał być poprzedzony wyrażeniem zgody przez rodziców, a lekarz musi skonsultować się z co najmniej jednym innym niezależnym medykiem” [36] .

Wielka Brytania

1. 18 kwietnia 2023 r. „Chrześcijańscy więźniowie atakują brytyjską administrację więzienną za brak ochrony przed brutalnymi gangami islamskimi. Dyrektorzy więzień pozwolili im przejąć kontrolę z obawy przed oskarżeniem o rasizm. Gangi te oferują „ochronę” za konwersję na islam” [37] .

Czechy

1. 23 kwietnia 2023 r. „Nieznani sprawcy uszkodzili 13 nagrobków na Cmentarzu Centralnym w Karwinie-Raju. Policja wszczęła śledztwo i apeluje o pomoc w złapaniu wandali.[…] Takiego aktu wandalizmu dawno nie było w regionie – wyłamane i poprzewracane grobowe płyty napisowe, porozbijane latarnie, przewrócone wazony z kwiatami. Na Cmentarzu Centralnym w Karwinie-Raju nieznani sprawcy (lub jeden sprawca) zdewastowali w sumie 13 nagrobków. Zgłoszenie w tej sprawie policjanci z Karwiny otrzymali pod koniec ubiegłego tygodnia. Według śledczych do tego aktu wandalizmu mogło dość między środą, a czwartkiem (12-13 kwietnia) między godzinami 17:00 w środę a 8:00 w czwartek. Sprawcy (lub jeden sprawca) powyrywali lub w inny sposób uszkodzili płyty nagrobne z nazwiskami osób, które są tam pochowane. Wyrządzone szkody nie zostały jeszcze oszacowane” [38] .

Armenia

1. 26 kwietnia 2023 r. po kolejnej odsłonie wojny azersko-ormiańskiej chrześcijanie w spornym rejonie Artsakh zostali przez stronę azerską izolowani od pomocy zewnętrznej na ponad 100 dni. Zmusiło to część ormiańskich rodzin chrześcijańskich do opuszczenia swoich domostw [39] .

dr hab. Andrzej Szymański

PRZYPISY

 1. Diecezja Essen: warsztaty z genderyzmu dla rodzin! (marsz.info) [dostęp 4.07.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 1
 2. Niemcy: diecezje promują „seksualną pedagogikę różnorodności”. Traumy mają za sobą już 4-latki! (marsz.info) [dostęp 15.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 2
 3. Kijów: tysiące wiernych broni Ławry i prawosławnego duchowieństwa – Obserwatorium chrystianofobii (christianophobie.fr) [dostęp 1.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 3
 4. Американское СМИ: Зеленский разрушает духовные основы украинского общества – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 4.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 4
 5. Ukraina: Religijne obiekty sztuki Bakhmuta odsprzedane w DarkNet – obserwatorium chrystianofobii (christianophobie.fr) [dostęp 7.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 5
 6. Храмы УПЦ могут переводить не только в ПЦУ, но и другие конфессии, – нардеп – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 10.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 6
 7. Tamże. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 7
 8. Полиция массово раздает повестки монахам Лавры и семинаристам – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 10.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 8
 9. В Нетишине священник УПЦ призвал власти не разжигать религиозную вражду – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 10.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 9
 10. Rady miejskie pozbawiają UKP prawa do użytkowania gruntów (pravlife.org) [dostęp 10.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 10
 11. Biskup Nikita z Iwano-Frankowska został pobity w Czerniowcach – Aktualności – Wiadomości prawosławne – Związek Dziennikarzy Prawosławnych (spzh.news) [dostęp 11.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 11
 12. В Хмельницком рейдеры захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 11.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 12
 13. Нагнетание ненависти к УПЦ: движемся по направлению к погромам? – Защита веры – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 15.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 13
 14. В Киевской области сгорел храм УПЦ – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 15.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 14
 15. Тернопольский горсовет отобрал у УПЦ землю под кафедральным собором – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 17.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 15
 16. У Церкви отбирают землю: что говорит закон? – Защита веры – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 21.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 16
 17. Прихожанка Лавры – полицейскому: Мне стыдно за то, что вы уничтожаете людей – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 21.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 17
 18. Силовики вновь пытаются захватить один из корпусов Лавры – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 21.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 18
 19. Румынский богослов: Неомарксистский режим душит Православие в Украине – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 21.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 19
 20. Чтобы кричали «за Путина»: радикалы о внедрении к верующим УПЦ провокаторов – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 24.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 20
 21. Полиция подтвердила поджог храма УПЦ в Милиеве – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news); В Черновицкой области сожгли храм УПЦ – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 24.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 21
 22. Под Лавру принесли Путина, Коломойского и других «распинателей» Украины – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 26.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 22
 23. «Священник» ПЦУ – монахам Лавры: Вы – нелюди и конченые москали – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 27.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 23
 24. Czterech biskupów UKP zostało pozbawionych obywatelstwa ukraińskiego (pravlife.org) [dostęp 27.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 24
 25. В Черновцах власть отобрала у общин УПЦ землю под храмами – Новости – новости Православия – Союз православных журналистов (spzh.news) [dostęp 28.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 25
 26. Od Fatimy do wspomaganego samobójstwa. Portugalia stawia kolejny krok na szlaku cywilizacji śmierci – PCH24.pl [dostęp 4.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 26
 27. Austriacki biskup umieścił w kościele wielkopostne płótno z sercem świńskim – zakrytym do połowy prezerwatywą – Uczta Baltazara (wordpress.com) [dostęp 8.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 27
 28. Tamże. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 28
 29. Tamże. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 29
 30. Tamże. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 30
 31. Za odmówienie „Zdrowaś Maryjo” zwolnienie nauczyciela .. – gloria.tv [dostęp 12.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 31
 32. Anglikańska liturgia w bazylice laterańskiej – kapituła przeprasza | eKAI [dostęp 23.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 32
 33. Włochy: Kolejna profanacja Matki Bożej. Aktywistki aborcyjne wykorzystują symbolikę religijną (marsz.info) [dostęp 26.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 33
 34. NA ZDJĘCIACH. Kościół splądrowany w Angers: „Niesłychana przemoc” i znaczne zniszczenia (ouest-france.fr) [dostęp 13.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 34
 35. Telewizyjna parodia Matki Bożej z Rocío w Wielkim Tygodniu. Hiszpańscy prawnicy reagują (marsz.info) [dostęp 13.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 35
 36. Holandia: rząd zdecydował o dostępie tzw. eutanazji dla dzieci w wieku od roku do 12 lat – RadioMaryja.pl [dostęp 14.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 36
 37. Konto Twitter Adam Gwiazda (3) Adam Gwiazda na Twitterze: „🇬🇧 Chrześcijańscy więźnowie atakuja brytyjską administrację więzienną za brak ochrony przed brutalnymi gangami islamskimi. Dyrektorzy ZK pozwolili im przejąć kontrolę z obawy przed oskarżeniem o rasizm. Gangi te oferują „ochronę” za konwersję na islam. https://t.co/YlDyfDVsHR” / Twitter; Christian inmates planning legal action against the Prison Service | Daily Mail Online [dostęp 18.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 37
 38. Wiadomości – Głos – glos.live [dostęp 23.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 38
 39. Ormiańscy chrześcijanie przetrzymywani jako zakładnicy przez Azerbejdżan przez 100+ dni – Międzynarodowa troska chrześcijańska (persecution.org) [dostęp 26.04.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 39