Kategorie bazy wiedzy

Akcja antychrześcijańska w Polsce w grudniu 2023 r.

1. 1 grudnia 2023 r. Sejm wybrał na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka p. Monikę Horna-Cieślak[1], która nie była w stanie określić liczby płci w rozmowie z radiem RMF FM. „[…] Ten wybór musimy odczytywać jako zapowiedź radykalnej zmiany polityki i nadchodzącego rządowego wsparcia dla genderowej rewolucji w polskich szkołach. Rzecznik już zadeklarowała, że będzie popierać promowane przez aktywistów LGBT „tęczowe piątki”. A to dopiero początek…” [1] .

2. 7 grudnia 2023 r. „W nocy z 6 na 7 grudnia 2023 r. doszło do zdewastowania szopki betlejemskiej obok kościoła pw. św. Mikołaja na rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy. Trzech młodych mężczyzn nagranych na monitoringu miejskim zniszczyło m.in. drewniane ściany, podłogę, furtki i zawiasy stajenki bożonarodzeniowej” [2] .

3. 8 grudnia 2023 r. Adrian, kierowca antyaborcyjnej furgonetki Fundacji PRO-Prawo do Życia został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Gdańsku na 6 miesięcy ograniczenia wolności i 5 tys. złotych kary za ostrzeganie przed następstwami homoseksualnego stylu życia. Podobnie sąd I instancji w Szczecinie skazał innego wolontariusza Fundacji na niespełna 4 tys. złotych kary za organizację akcji informacyjnej na temat ideologii LGBT podczas tzw. „parady równości” [3] .

4. 9 grudnia 2023 r. Senat RP zagłosował za ustawą o finansowaniu procedur in vitro z budżetu państwa. „Ostatecznie ustawę poparło 59 senatorów, 23 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. W przegłosowanej nowelizacji zapisano, że minister ma za zadanie przygotować, wdrożyć i zrealizować: […] program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe […]” [4] .

5. 11 grudnia 2023 r. Portal Ordo Iuris: „Nowy rząd – wzorem Rafała Trzaskowskiego – może sięgnąć do radykalnych wzorców wulgarnej edukacji seksualnej. Takich jak te znane z tzw. standardów WHO. W Niemczech już dzisiaj gorszące lekcje są obowiązkowe od drugiej klasy. Uczęszczające na nie dzieci są zapoznawane z subkulturą LGBT i genderową koncepcją płynnej płci. Rodzicom, którzy nie poślą dzieci na takie zajęcia, grożą wysokie grzywny, a nawet więzienie… [5]

6. 15 grudnia 2023 r. „Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła prawo, odmawiając kobiecie wykonania tzw. aborcji eugenicznej – czyli zabicia swojego chorego poczętego dziecka. Wyrok jest sprzeczny z polskim ustrojem konstytucyjnym” [6] .

7. 16 grudnia 2023 r. Nowa minister edukacji planuje znacząco zmniejszyć liczbę godzin religii w szkołach. „Jedna lekcja godzinna religii finansowana z budżetu państwa, i to jest moje osobiste zdanie, jest w zupełności wystarczająca na ten czas – oceniła Barbara Nowacka”[8]. Ponadto lewicowo-liberalne kierownictwo resortu zamierza dążyć do tego, aby lekcje religii planowane były na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych tak, aby skłonić uczniów do ich opuszczania. „Ale żeby ograniczyć lekcje religii, trzeba zmienić prawo. Minister edukacji w tej sprawie musi porozumieć się z Konferencją Episkopatu Polski lub z innymi związkami wyznaniowymi”[9]. „– Obecność i wymiar lekcji religii jest określony w drodze aktów takich jak ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie ministra edukacji – wskazał ks. Piotr Żuber, ekspert ds. prawa kanonicznego i konkordatu. Zabezpieczeniem pozostawienia katechezy w szkołach jest także konkordat. W konkordacie państwo zobowiązało się do zagwarantowania organizacji nauczania religii” [7] .

 

8. 17 grudnia 2023 r. nowy rząd zamierza forsować zwiększenie dopuszczalności tzw. „aborcji”. „Do Sejmu wpłynęły po wyborach dwa projekty ustaw Lewicy dotyczące aborcji. Pierwszy z nich – „o bezpiecznym przerywaniu ciąży” – zakłada prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia bez względu na przyczynę (po upływie tego okresu tzw. aborcja byłaby możliwa np. w przypadku poważnej wady płodu lub zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety). Drugi projekt zakłada m.in. usunięcie z Kodeksu karnego zapisów, według których grozi kara za przerwanie ciąży kobiety lub za pomoc kobiecie w przerwaniu ciąży (w przypadku, jeśli nie ma przesłanek do legalnej tzw. aborcji)” [8] .

9. 18 grudnia 2023 r. 15 grudnia br. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą m.in. finansowanie procedur in vitro ze środków publicznych. Na stronie prezydent.pl podano na ten temat następujące informacje: „Prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych” [9] .

10. 19 grudnia 2023 r. „Minister ds. równości zapowiedziała gotowość do wdrażania kolejnych ideologicznych postulatów. Katarzyna Kotula jest zdania, że już czas na legalizację związków partnerskich w naszym kraju” [10] .

11. 19 grudnia 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) stwierdził, że Polska narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka poprzez brak prawnego uznania związków jednopłciowych. „Kolejny cios w konstytucyjną definicję małżeństwa zadał dwa dni później Parlament Europejski. Przegłosowano tam rozporządzenie, które ma zmusić Polskę do uznawania praw rodzicielskich wobec dziecka adoptowanego za granicą – w tym także wobec dziecka „zakupionego” w procedurze surogacji przez homoseksualistów. To wymusi zmiany w całym prawie rodzinnym, w szkołach, przedszkolach…” [11] .

dr hab. Andrzej Szymański

PRZYPISY

 1. Monika Horna-Cieślak – Wikipedia, wolna encyklopedia [dostęp 5.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 1
 2. Dzieci w niebezpieczeństwie! – [email protected] – Gmail (google.com) [dostęp 5.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 2
 3. https://moj.powiat.pl/chuligani-zdewastowali-szopke-w-fordonie-policja-ich-ujecie-jest-kwestia-czasu-6812403.html;https://bydgoszcz.tvp.pl/74599799/wandali-zniszczyli-szopke-w-starym-fordonie; https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,30482942,chuligani-zdewastowali-szopke-w-fordonie-policja-ich-ujecie.html; Dewastacja szopki bożonarodzeniowej w Bydgoszczy – Laboratorium Wolności Religijnej (laboratoriumwolnosci.pl) [dostęp 17.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 3
 4. Informacja mailowa Fundacji PRO-Prawo do życia z 8.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 4
 5. Senat przegłosował ustawę o finansowaniu in vitro (marsz.info) [dostęp 10.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 5
 6. Instytut Ordo Iuris • Fundacja na Rzecz Kultury Prawnej [dostęp 11.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 6
 7. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła prawo, odmawiając kobiecie wykonania tzw. aborcji, czyli zabicia swojego chorego poczętego dziecka – RadioMaryja.pl [dostęp 15.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 7
 8. Niebezpieczne zmiany w edukacji. Nowa minister chce ograniczyć lekcje religii – RadioMaryja.pl [dostęp 16.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 8
 9. Niebezpieczne zmiany w edukacji. Nowa minister chce ograniczyć lekcje religii – RadioMaryja.pl [dostęp 16.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 9
 10. Tamże. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 10
 11. Nowi rządzący już chcą unieważnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji – RadioMaryja.pl [dostęp 17.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 11
 12. Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z podatków Polaków – RadioMaryja.pl; Ks. abp S. Gądecki: Decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy o finansowaniu in vitro wskazuje na niezrozumienie problemu – RadioMaryja.pl; Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą finansowanie in vitro ze środków publicznych (marsz.info) [dostęp 18.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 12
 13. „Najwyższy czas”. Kotula zapowiada legalizację związków partnerskich (marsz.info) [dostęp 19.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 13
 14. Homozwiązki jak małżeństwa? Trybunał w Strasburgu zdecydował w sprawie Polski – [email protected] – Gmail (google.com) [informacja mailingowa Ordo Iuris z 17.12.2023] Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 14