Kategorie bazy wiedzy

Ciągły wzrost radykalizmu hinduskiego zagrożeniem dla wyznawców innych religii

W swoim najnowszym raporcie z 2022 roku Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) zwróciła uwagę na fakt, że w poprzednim roku dokonano licznych ataków na mniejszości religijne w Indiach, zwłaszcza na chrześcijan i muzułmanów, atakując ich domy, miejsca kultu i przedsiębiorstwa. Wiele z tych incydentów nie było w żaden sposób sprowokowanych, zachęta nastąpiła raczej ze strony nieprzychylnie nastawionych urzędników władz lokalnych lub duchownych hinduskich, którzy często zrzucają winę za różnego rodzaju katastrofy, problemy ekonomiczne czy też zdarzenia wywołane własną niekompetencją na wiernych kościołów chrześcijańskich, muzułmanów lub przedstawicieli innych mniejszości religijnych. Pracujący w Indiach duchowni oraz osoby zakonne szczególnie zwracają uwagę na wzrost społecznej presji ze strony większości hinduskiej oraz zmianę atmosfery na aprobującą przemoc na współobywatelach wyznających inną wiarę niż hinduizm. Szczególnie było to widoczne po 2014 roku, kiedy władzę w kraju przejęła Indyjska Partia Ludowa (Bharatiya Janata Party – BJP) pod przewodnictwem premiera Narendry Modiego, powiązana z takimi organizacjami jak Narodowy Korpus Ochotników (Rashtriya Swayamsevak Sangh – RSS) czy Bajrang Dal. Organizacje te oskarżają kościoły chrześcijańskie m.in. o masowe konwersje hindusów, co miałoby zagrażać tożsamości kraju. Wpisuje się to tzw. szafranową ideologię hindutvy – hinduskości – a jej wyznawcy chcieliby „Indii dla hindusów”. Sam premier był oskarżany, że jako minister stanu Gudżarat (od 2002 roku), nic nie zrobił, aby przeciwdziałać czy też ograniczyć pogromy muzułmanów organizowane przez hinduskich radykałów. A od momentu dojścia do władzy BJP w Indiach każdego roku odnotowuje się setki aktów przemocy przeciwko chrześcijanom. W wyborach w 2019 roku partia Narendry Modiego zyskała większość absolutną, co doprowadziło do przyjęcia w grudniu 2020 roku kontrowersyjnej ustawy o obywatelstwie dla niektórych mniejszości z Pakistanu, Bangladeszu i Afganistanu, które osiedliły się w tym kraju przed 2015 rokiem, ale wykluczającej muzułmanów, którzy stanowią około 14 proc. ludności Indii.

Obecnie, w celu zastraszenia mniejszości religijnych wykorzystuje się wszelkie możliwe media społecznościowe, a rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji np. na temat rzekomego zmuszania do zmiany wyznania, przyczyniają się do rosnącej liczby ataków skierowanych przeciwko wyznawcom innej religii niż hinduizm. W październiku 2021 roku tłum ludzi zaatakował meczety i podpalił posiadłości muzułmanów – mieszkańców Tripury, która graniczy z Bangladeszem. Między czerwcem a październikiem 2021 roku doszło do co najmniej 50 udokumentowanych ataków wymierzonych w chrześcijan zamieszkujących stan Uttar. Według watykańskiej agencji misyjnej Fides, która powołuje się na dane Zjednoczonego Forum Chrześcijańskiego (UCF) – organizacji ekumenicznej z siedzibą w Delphi – w pierwszym kwartale 2022 roku doszło do co najmniej 127 ataków na chrześcijan. Dane zostały zgromadzone na podstawie tzw. „Zielonego Numeru”, czyli specjalnej linii telefonicznej, z której każdy może skorzystać. Krajowy koordynator UCF, katolik A.C. Michael zwraca uwagę, że „prześladowania chrześcijan w Indiach wzmagają się, co prowadzi do systematycznej i starannie zorganizowanej przemocy wobec nich, prowadzonej również w mediach społecznościowych, wykorzystywanych do szerzenia dezinformacji i podsycania nienawiści”. Raport Forum wskazuje, że w styczniu 2022 roku stwierdzono 40 takich incydentów, w lutym – 35, w marcu – 34 i pozostałych 18 – do 15 kwietnia, przy czym chodzi tylko o przypadki zgłoszone na „Zielony numer”. W tym czasie pobito 89 pastorów i proboszczów, którym poza tym grożono różnymi działaniami, jeśli będą nadal prowadzić modlitwy i odprawiać nabożeństwa. Zaatakowano co najmniej 68 z nich, zraniono 367 kobiet i 366 dzieci. Na 127 takich zdarzeń 82 miały charakter masowy, z udziałem tłumów bojówkarzy. Na zwiększenie ilości ataków wpływ miała również sytuacja związana z pandemią COVID-19. W mediach społecznościowych były zamieszczane informacje, które wskazywały na chrześcijan oraz przedstawicieli innych religii jako tych, którzy poprzez swoje praktyki religijne wpływają na rozprzestrzenienie się choroby wśród mieszkańców kraju. Prowadziło to do wrogości większości hinduskiej czy wręcz fizycznych ataków na ich przedstawicieli.

Z kolei najnowszy raport przygotowany przez Komisję Wolności Religijnej Ewangelicznej Wspólnoty Indii (RLCEFI) wskazuje 505 przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach. Przy czym dane te z pewnością nie wskazują faktycznej liczby ofiar. Bowiem w trakcie trwania pandemii zbieranie informacji na temat ataków na tle religijnym było bardzo utrudnione. Najwięcej odnotowanych przypadków nienawiści miało miejsce w stanie Uttar Padesh, bo aż 129, co stanowi prawie 26 % wszystkich ataków. Przemoc objawiała się najczęściej groźbami, molestowaniem, przemocą fizyczną, a następnie aresztowaniami i celowymi zakłóceniami spotkań modlitewnych. W 2021 r. doszło do 3 przypadków morderstwa na tle religijnym. W omawianym raporcie można zapoznać się z opisami wszystkich dokonanych ataków na chrześcijan, które zostały uporządkowane chronologicznie i podzielone ze względu na stan, w którym doszło do naruszenia wolności wyznania.

Liczba ataków rośnie. Dla ponad 68,86 mln wyznawców chrześcijaństwa, którzy stanowią trzecią pod względem liczebności grupę wyznaniową w Indiach – po hindusach i muzułmanach – sytuacja staje się coraz trudniejsza. Chrześcijanie są skupieni głównie w północno-wschodniej części Indii, w południowych stanach Kerala, Tamilnadu i Goa oraz rozproszeni po głównych ośrodkach miejskich całego kraju. W 3 z 29 stanów indyjskich (Meghalayi, Nagalandzie, Mizoramie) stanowią większość. Chrześcijaństwo w Indiach jest przy tym tak różnorodne, jak całe społeczeństwo tego wieloreligijnego i wielokulturowego kraju, i też bardzo stare. Wedle powtarzanego uparcie mitu tym, który przyniósł wiarę w Chrystusa już w 52 r. n.e., był św. Tomasz Apostoł. Jego grób można do dziś oglądać w katedrze w Ćennaj (daw. Madras).

Wzrost prześladowań i zastraszania mniejszości religijnych doprowadził do tego, że po raz kolejny Indie według raportu przygotowanego przez organizację Open Doors w 2022 roku znalazły się na 10. miejscu Światowego Indeksu Prześladowań. W tym miejscu należy odnotować ciągły wzrost w tego typu rankingach: już w 2016 roku wspięły się po raz pierwszy na wysoką 16. pozycję, rok później zajęły miejsce 11. Istnieją obawy, że miejsce to w najbliższym czasie może być jeszcze wyższe.

dr Jan WiśniewskiBibliografia:

Amnesty International Report 2021/22, https://www.amnesty.orgTamże./en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/india/report-india/ [dostęp 4.07.2022]

Christian Boy, 14, Clinging to Life after Burn Attack in Eastern India,

Chrześcijanie w Indiach szukają ochrony przed rządem Hindutva, https://pkwp.org/newsy/chrzescijanie_w_indiach_szukaja_ochrony_przed_rzadem_hindutva [dostęp 14.09.2022]

Coronavirus lockdown: The Indian migrants dying to get home,

https://morningstarnews.org/2021/09/christian-boy-14-clinging-to-life-after-burn-attack-in-eastern-india/ [dostęp 4.09.2022]

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52672764 [dostęp 4.09.2022]

Światowy Indeks Prześladowanych 2022, https://www.opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/swiatowy-indeks-przesladowan [dostęp 4.07.2022]

Wilkosz K., Indie w dobie pandemii. Sytuacja chrześcijan, [w] Prześladowania i konflikty religijne oraz etniczne w XX-XXI wieku, pod red. J. Wiśniewskiego, Toruń 2022, s. 181-203.