Kategorie bazy wiedzy

Kolejny #RedWeek za nami

W dniach 19-26 listopada 2023 r. miał miejsce kolejny „Czerwony Tydzień”, którego akcje w mediach społecznościowych określane są hasłem: „#RedWeek”. Organizatorem od lat jest papieska organizacja o nazwie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Jej cel związany jest koniecznością upowszechniania wiedzy o fakcie braku wolności religijnej na świecie oraz coraz częstszymi przypadkami prześladowań chrześcijan w różnych częściach świata.

Rosnąca liczba aktów przemocy o podłożu religijnym jest komentowana tak przez światowych decydentów, jak i media masowe, jednakże w stopniu niewystarczającym. Problemem staje się jednak wciąż znikoma wiedza oraz świadomość o skali tego zjawiska szerokich mas. Koniecznością stają się zatem akcje uświadamiające o tym, jak niebezpieczna jest nienawiść przeciwko wyznawcom innych religii na globalne bezpieczeństwo.

Zwłaszcza najmłodsze pokolenie nie wykazuje żadnego zainteresowania problemami współczesnego świata, co skutkuje nie tylko niewiedzą, ale również ignorancją wobec zjawisk typu masowe migracje, lub katastrofy humanitarne, które są pokłosiem czynników destabilizujących.

Kampania od lat prowadzona przez organizację „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” wydaje się w tym kontekście niezwykle ważna. Jej sednem jest podświetlenie znanych budynków na kolor czerwony. W ten sposób dąży się do podniesienia świadomości o zjawisku, który nabiera olbrzymiego zasięgu i globalnego wpływu na bezpieczeństwo, w tym kulturowe. Poza tym, zaplanowano okolicznościowe wykłady i inne wydarzenia, które mają skutkować pogłębioną wiedzą o prześladowaniach chrześcijan na świecie.

W wydarzeniach na całym świecie wzięło udział ponad 10 tysięcy osób. Kilkadziesiąt katedr zostało oświetlonych na czerwono. Dodatkowo w katedrze św. Patryka w australijskim Melbourne ze świadectwem o skali prześladowań opowiadali przedstawiciele Kościoła melchickiego (katolicki kościół wschodni istniejący chociażby na terenie Syrii czy innych bliskowschodnich państwach).

Przyjmuje się, że liczba kościołów na całym świecie, które zaangażowały się w #RedWeek, to co najmniej kilka tysięcy. W samej tylko Austrii co najmniej 100 zostało podświetlonych na czerwono. Podobnie jak setki pomników na Słowacji.

W Niemczech ponad 100 parafii zaangażowało się i zaprosiło przedstawicieli chrześcijańskich kościołów w Syrii oraz Pakistanie. Natomiast w Holandii około 150 kościołów włączyło czerwone oświetlenia na czas wspomnianego Tygodnia.

Wielka Brytania podjęła się trudnego tematu związanego z uświadamianiem skali prześladowań na kontynencie afrykańskim. Zaplanowano wydanie specjalnego raportu oraz odmówienie 100 000 dziesiątek różańca za ofiary aktów przemocy. Poza tym, zorganizowano wyzwanie polegające na zebraniu w krótkim czasie 100 000 funtów brytyjskich na pomoc ofiarom aktów dyskryminacji o podłożu religijnym. Również francuskie katedry zostały oświetlone na czerwono.

Skala kampanii co roku jest coraz większa. Kościoły, budynki oraz pomniki na całym świecie były podświetlane na kolor czerwony. Po raz pierwszy organizacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” zorganizowała Czerwony Tydzień w 2015 r.

Wydarzenia towarzyszące miały miejsca w wielu częściach świata, podobnie jak akty prześladowań. W tym roku skupiono się na globalnym zjawisku przemocy na tle religijnym. Zwłaszcza troską objęto cierpiących chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Azji, Ameryce Łacińskiej, Indiach oraz w Afryce. Przekaz papieskiej organizacji jest precyzyjny: Chrześcijanie stoją przed coraz większymi wyzwaniami, wynikającymi z rosnącej liczby aktów przemocy o podłożu powstałym na skutek niepohamowanej i nieposkromionej nienawiści wobec mniejszości religijnych.

Skala aktów prześladowań jest olbrzymia. Według wydanego w czerwcu 2023 r. raportu organizatora #RedWeek, ponad połowa światowej populacji żyje w krajach, gdzie dochodzi do aktów przemocy o podłożu religijnym. Chodzi nie tylko o przemoc fizyczną, ale o wszelkie akty dyskryminacji wobec określonej grupy wyznaniowej. Wśród nich chrześcijanie są najbardziej dotkniętą wspólnotą. Martwić musi również fakt, że mają miejsce skumulowane akty nienawiści w wielu państwach, przy jednoczesnym braku chęci ze strony władz centralnych, aby ścigać winnych tych aktów. Zjawiska prześladowań o podłożu religijnym, które mają znamiona łamania praw człowieka, są coraz bardziej dotkliwe, a bezkarność sprawców niemal powszechna. Prawo do wolności religijnej jest obecnie powszechnie łamane. Jednocześnie fakt ten dalej nie wzbudza wystarczającego powszechnego zainteresowania mediów, światowych decydentów oraz szerokiej opinii publicznej.

Biorąc pod uwagę rozmach tegorocznej kampanii można śmiało mówić o globalnym sprzeciwie wobec spirali przemocy. Świat nie tylko jest biernym obserwatorem, ale również angażuje się w sprzeciw wobec braku reakcji ze strony decydentów. Można mieć tylko nadzieję, że opinia publiczna zacznie domagać się zdecydowanych działań wobec bezpodstawnych aktów łamania podstawowych praw człowieka.

Jak podaje organizator, organizacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, wybór koloru nie był przypadkowy. Czerwony ma bardzo symboliczne znaczenie. Celem doboru kolorystyki było „przywołanie odcieniu krwi przelanej przez miliony chrześcijańskich męczenników”.

Forma organizowanych wydarzeń ma szeroki zasięg. Nawet jeśli tylko kilkadziesiąt tysięcy osób bezpośrednio uczestniczyło w zaplanowanych konferencjach i wykładach, to podświetlone budynki zobaczą już miliony. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, aby żaden akt przemocy wynikający z religijnej dyskryminacji nie został zapomniany.

W Wielkiej Brytanii, podczas „Czerwonej Środy”, która miała miejsce 22 listopada 2023 r., wiele miejsca poświęcono sytuacji w Nigerii, gdzie każdego dnia umiera chrześcijanin z powodu wyznawanej religii.

Nigeryjski przykład jest symptomatyczny. Zbiorowe morderstwa, zabójstwa bez powodu, porwania, polityka strachu, etc.: to zwyczajny dzień chrześcijan w Nigerii. W celu uświadomienia sytuacji, do Wielkiej Brytanii udał się nigeryjski bp Wilfred Anagbe. Media masowe obiegła w styczniu 2023 r. historia katolickiego księdza Isaaca Achi’ego, który został spalony żywcem we własnym kościele przez niezidentyfikowanych bandytów. Natomiast 7 kwietnia 2023 r., w Wielki Piątek, w ataku na szkołę podstawową śmierć poniosły 43 osoby. W mediach krąży materiał video, który winien wielu poruszyć. Jak podaje organizacja International Christian Concern, aż 90% wszystkich ofiar śmiertelnych w 2022 r., wskutek prześladowań religijnych, była z Nigerii.

Co jednak ważne, #RedWeek porusza temat nie tylko prześladowanych chrześcijan, ale fakt łamania prawa do nieskrepowanego wyznawania swoich wierzeń oraz przekonań. Zatem nie zapomniano o wyznawcach innych religii, którzy cierpią z powodu swojej wiary. Przykładowo w amerykańskim stanie Wisconsin zorganizowano w jednej z parafii mszę i wykład poświęcony sytuacji muzułmanów oraz Żydów. Podobne wydarzenia miały miejsce we Francji. W tym roku impulsem do pochylenia się nad losem wyznawców tych religii była eskalacja toczącej się już do kilku dekad wojny palestyńsko-izraelskiej. Obecna odsłona konfliktu bliskowschodniego miała związek z datą 7 października 2023 r., kiedy to organizacja Hamas dokonała ataku na 22 wspólnoty żydowskie na terenie Izraela. Spirala przemocy pochłonęła już ponad 1200 cywilnych ofiar po stronie izraelskiej. Palestyńscy bojownicy wzięli ponad 240 zakładników. Kontrakcja Izraela, która miała miejsce po tym ataku, skutkowała śmiercią ponad 13 300 Palestyńczyków. W większości ofiarami były kobiety oraz dzieci. Liczbę zaginionych szacuje się na 6 000, zaś rannych na ponad 30 000. Co ważne, celami ataków obu strony były budynki użyteczności sakralnej różnych religii. Niejednokrotnie cywile szukali właśnie tam schronienia.

Zdaniem wielu organizacji powiązanych z Kościołem katolickim, obecnie jest znacznie więcej męczenników niż w przeszłości. To wymaga olbrzymiej troski oraz nakładów, które nie dopuszczą do jeszcze większego rozlewu krwi oraz cierpień. Jeden ze świadków aktów prześladowań, podczas okolicznościowego wykładu w trakcie analizowanych wydarzeń stwierdził, że „Żyjemy w świecie bardzo podzielonym, świecie bardzo pofragmentowanym i dzisiejszego wieczoru spotykamy się, aby modlić się jako wspólnota, aby zjednoczyć się w nadziei i radości, którą jest Chrystus, który zwycięża wszelką ciemność”. Apel o modlitwę jest tylko preludium do prawdziwej wiedzy o tym, co dotyka tak wielu na świecie.

dr Krystian Chołaszczyński

Źródło:

ACN’s #RedWeek puts spotlight on Christian persecution, 8 November 2023, https://www.churchinneed.org/acns-redweek-puts-spotlight-on-christian-persecution/ [dostęp 28.11.2023]

Religious Freedom Report 2023, https://acninternational.org/religiousfreedomreport/reports/global/2023 [dostęp 28.11.2023]

Peter Pinedo, ‘Red Week’: Buildings and monuments across the world lit red in honor of persecuted Christians, 24 November 2023, https://www.catholicnewsagency.com/news/256088/buildings-and-monuments-across-the-world-lit-red-in-honor-of-persecuted-christians [dostęp 28.11.2023]

Sam Lucero, For “Red Week” parish remembers suffering of Jews and Muslims along with persecuted Christians, 21 November 2023, https://www.osvnews.com/2023/11/21/for-red-week-parish-remembers-suffering-of-jews-and-muslims-along-with-persecuted-christians/ [dostęp 28.11.2023]