Kategorie bazy wiedzy

Marsz Męczenników w USA

W ostatnim czasie można zauważyć wzrost aktywności różnych organizacji i stowarzyszeń, które starają się zwrócić uwagę na sytuację chrześcijan i innych wspólnot religijnych we współczesnym świecie. Działania i zaniechania wymierzone przeciwko wyznawcom religii stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem we współczesnym świecie. Poczynając od grup czy też organizacji terrorystycznych – powołujących się na religię, aby usprawiedliwić swoje zbrodnie, takie jak: masowe zabójstwa, tortury, przemoc seksualną, niewolnictwo lub systematyczne niszczenie niektórych wspólnot religijnych – do reżimów totalitarnych takich jak skrajny komunizm. Do przykładu tego typu działań można zaliczyć działające na terenie Syrii i Iraku w latach 2014-2019 Państwo Islamskie (ISIS, Daesh). Niestety, z przyczyn religijnych dochodzi również do jeszcze bardziej gwałtownych działań – eksterminacji z powodu wyznawanej wiary. Coraz bardziej widoczne są również inne postępowania, które mogą obejmować wypędzanie czy też nękanie mniejszości religijnych, niszczenie cmentarzy i miejsc kultu, zagarnięcia ziemi lub nieruchomości osób należących do mniejszości religijnych, co staje się szczególnie masowe w państwach zmierzających do uprzywilejowania wyznawców dominującej religii. Inne działania mogą obejmować nękanie mniejszości religijnych, niszczenie cmentarzy i miejsc kultu, zagarnięcia ziemi lub nieruchomości osób należących do mniejszości religijnych czy też spowodowanie masowego exodusu wiernych danej religii z obszaru (kraju), który zamieszkiwali oni setek lat. Przypadki zabójstw wyznawców religii oraz ataki fizyczne lub werbalne nie są już tylko domeną obszarów targanych sporami w odległych regionach Afryki czy Azji, lecz również coraz częściej są widoczne w państwach uważanych wcześniej za stabilne i spokojne, a położonych na takich kontynentach jak Europa czy Ameryka Północna. Oprócz tych jaskrawych form wrogości względem osób wierzących coraz bardziej widoczne są przypadki bardziej subtelnych działań zmierzających do dyskryminacji członków wspólnot religijnych. Zwalnianie z pracy czy usuwanie z uczelni za wiarę, utrudnianie dostępu do pomocy socjalnej i zdrowotnej motywowane obawami dotyczącymi norm religijnych danych wspólnot, budzą coraz większe zaniepokojenie. Dodatkowo wyznawcy religii często muszą zmagać się z niekorzystnymi ocenami ich wspólnoty religijnej i jej członków, co również wywołuje szereg negatywnych konsekwencji. Staje się to coraz bardziej widoczne w krajach o tzw. liberalnej kulturze społecznej i ustrojach kojarzonych z systemami demokratycznymi. Te działania i zaniechania mogą być dokonywane przez instytucje państwowe, korporacje czy firmy prywatne, osoby fizyczne, jak i inne podmioty. Mogą one stanowić naruszenie wolności religijnej zagwarantowanej w prawie międzynarodowym, w prawie regionalnym oraz w prawie krajowym. Organizacje międzynarodowe i poszczególne państwa mają obowiązek nie tylko nie naruszać prawa do wolności religii, ale także aktywnie zapobiegać naruszeniom tej wolności przez osoby fizyczne i podmioty niepaństwowe. Papież Franciszek określił jako „uprzejme prześladowanie przebrane za kulturę, przebrane za nowoczesność, przebrane za postęp”. Jego wymowa, powiedział Ojciec Święty, jest taka: „Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz ukarany: stracisz pracę i wiele innych rzeczy, albo zostaniesz odsunięty na bok”.

Przeciwdziałanie prześladowaniom i napiętnowanie wrogich reakcji wobec chrześcijan – którzy wg różnych danych stanowią blisko 80% wszystkich prześladowanych – staje się wymogiem chwili. Jak podaje organizacja Open Doors tylko w 2020 roku liczba przypadków prześladowań osób wierzących w Jezusa Chrystusa wzrosła aż o 60 proc. Według szacunków ekspertów w roku 2022 na świecie aż 360 milionów chrześcijan doznaje różnorakich prześladowań i upokorzeń. Raport opublikowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w 2021 r. pt.: Wolność religijna na świecie z 2021. Podsumowanie, bardzo czytelnie podkreśla wzrost osób prześladowanych z przyczyn religijnych w ciągu ostatnich dwóch lat w niemal wszystkich zakątkach naszego globu. W świetle badań, 67% ludności świata – 5,2 miliarda – żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności religijnej. W 62 na 196 krajów dochodzi do naruszeń wolności religijnej (31., %), a od połowy 2018 roku w 30 krajach dokonywano zabójstw w aktach nienawiści na tle religijnym. Głównymi ich oprawcami są dzisiaj muzułmanie i komuniści. Według raportów Pew Research Center na temat światowych restrykcji religijnych, Chiny uzyskały 9,3 na 10 możliwych punktów w Indeksie Restrykcji Rządowych Pew (GRI), co stanowi najwyższy wynik w badaniu. Szczególnie jest to widoczne w okresie rządów przewodniczącego tego kraju, Xi Jinpinga (piastuje urząd od 2013 roku). Również Korea Północna (właściwie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna) rządzona przez Kim Dzong Una stosuje wobec religii politykę totalnej eksterminacji osób wierzących, wprowadzając kult jednostki na skalę nie spotykaną w historii ludzkości.

W sobotę 24 września 2022 roku ulicami Waszyngtonu przeszedł Marsz dla Męczenników – marsz solidarności z setkami milionów chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Organizatorzy marszu chcieli zwrócić uwagę na obecną sytuację chrześcijan, którzy są prześladowani w sposób bezprecedensowy, co jednak w wielu krajach liberalnych i demokratycznych jest powszechnie ignorowane przez media i często pomijane w chrześcijańskich kościołach czy też wspólnotach wyznaniowych. Dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Kanady, ale też dla Europejczyków informacje o tym, iż dziś w wielu miejscach na świecie los chrześcijan przypomina los wyznawców Chrystusa w czasach Cesarstwa Rzymskiego wydają się być wręcz nieprawdopodobne. Tego typu działania mają uzmysłowić, że takie prześladowania są niestety prawdą. W wielu miejscach na świecie chrześcijanie muszą spotykać się potajemnie – niczym chrześcijanie w katakumbach, gdyż rękę do ich prześladowań, obok muzułmanów, jak również coraz częściej również i hindusów, przykładają także komunistyczne reżimy Chińskiej Republiki Ludowej czy Korei Północnej, gdzie chrześcijanom nie wolno swobodnie wyznawać swojej wiary. Eksperci Open Doors zwrócili uwagę na (niestety) ekspansję tzw. chińskiego modelu kontroli religijnej na inne kraje, a także na wykorzystywanie restrykcji covidowych do wywierania presji na Kościoły chrześcijańskie. Mimo odchodzenia od restrykcji antypandemicznych, nie znikają rozwiązania prawne czy sposób kontroli wspólnot religijnych stosowanych w czasach pandemii. Ich rozmiary oraz tego typu działania przed 2020 rokiem były nie do pomyślenia i nie były zaakceptowane. Kraje demokratyczne również mają problem z wypracowaniem metod działania i napiętnowania tego typu działań. Przykładem jest choćby rezolucja Parlamentu Europejskiego z 3 maja 2022 roku, w której ogólnie stwierdzono, że takie prześladowania istnieją, ale nie wymieniono jaskrawych przykładów tego typu działań czy krajów, które tak czynią[1].

Zorganizowany w USA Marsz dla Męczenników, a później Noc Modlitw za Prześladowanych jest piękną i dobrą inicjatywą. Można mieć nadzieję, że zostanie ona podchwycona nie tylko przez większą ilość organizacji i środowisk na kontynencie amerykańskim, ale również na innych kontynentach – w tym szczególnie w Europie. Można zadać sobie jednak pytanie: ile amerykańskich czy europejskich stacji telewizyjnych i radiowych zechce się nad nią pochylić i pokazać swoim widzom i słuchaczom? To już jest inna kwestia.

dr Jan Wiśniewski

PRZYPISY

  1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie prześladowania mniejszości z powodu przekonań lub religii (2021/2055(INI)), https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2022-465-33,72085147.html [dostęp: 20.12.2022]. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 1