Kategorie bazy wiedzy

Organizacja Open Doors UK opublikowała najnowszą listę państw, gdzie „chrześcijanie płacą zdrowiem i życiem za naśladowanie Jezusa”

Dnia 17 stycznia 2024 r. opublikowana została najnowsza lista Open Doors, gdzie umieszczono 50 państw, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Na tym niechlubnym zestawieniu znalazły się kraje, które z powodów religijnych dyskryminują własnych obywateli w sposób budzący powszechny sprzeciw. Możemy przeczytać o najbardziej ekstremalnych przykładach dyskryminacji i prześladowań. Sama lista jest corocznym raportem organizacji pozarządowej Open Doors.

Organizacja Open Doors po raz kolejny, podczas specjalnego wydarzenia pod auspicjami brytyjskiej Izby Gmin, przedstawiła wyniki badań obejmujące 2023 r. Dane są bardzo niepokojące. Mowa jest o 365 milionach chrześcijan na świecie, którzy zetknęli się z rożnymi rodzajami aktów przemocy na tle religijnym. Oznacza to, że jeden na siedmiu wierzących może odczuwać dyskomfort związany wyłącznie z faktem przynależności do określonej wspólnoty religijnej.

Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że pomimo licznych publikacji, wydarzeń upowszechniających i ostrzeżeń, wciąż nie doczekaliśmy się jednej, pełnej definicji prześladowania. Open Doors w tej sytuacji stara się samodzielnie wytłumaczyć z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. Możemy w raporcie przeczytać, że prześladowaniem jest „wszelka wrogość doświadczana w wyniku utożsamiania się z Chrystusem. Obejmuje to wrogie postawy, słowa oraz czyny względem chrześcijan”.

Sama definicja jest bardzo szeroka, ale musi taka być, aby obejmować różnego rodzaju zachowania. Wśród zarejestrowanych przykładów możemy znaleźć różnego rodzaju ograniczenia, naciski, dyskryminację, sprzeciw, dezinformację, niesprawiedliwość, zastraszanie, złe traktowanie, marginalizację, ucisk, nietolerancję, naruszenia praw, naruszenia natury osobistej, ostracyzm, czyny wynikające z działań zbrojnych, molestowanie, nadużycia, przemoc, czystki etniczne, a także akty identyfikowane jako ludobójstwo. Lista oczywiście nie zamyka się na tym.

W 2023 r. aż 365 milionów chrześcijan cierpiało ze względu na wyznawaną wiarę. Dwa lata wcześniej szacowano, że dyskryminacja dotyka 340 milionów osób rozsianych na całym świecie. W Afryce oznacza to, że co piąty, a w Azji co siódmy, wyznawca wiary chrześcijańskiej cierpi z powodu swojej przynależności.

W minionym roku potwierdzono, z przyczyn tylko religijnych, śmierć 4 998 osób. Aż 90% spośród nich pochodziło z Nigerii. W tymże właśnie państwie, od ponad 3 lat obserwuje się znaczący wzrost przypadków śmiertelnych, co ma związek z toczącą się rebelią i przyjęciu taktyki przez fundamentalistów o celowym atakowaniu ludności cywilnej. Powyższe szacunki należy uznać za minimalne, gdyż opierają się tylko na potwierdzonych faktach. Liczbę przypadków śmiertelnych, w związku z masowymi porwaniami i brakiem wiedzy o ich losie, należy uznać za większą. W minionym roku zaatakowano również 14 766 kościołów.

Na liście Open Doors możemy zobaczyć 50 państw. Zwróćmy w tym miejscu uwagę na pierwszą dziesiątkę. Wśród nich jest 5 państw afrykańskich i 5 azjatyckich. Już któryś raz z rzędu niechlubnym liderem jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, zwana Koreą Północną. Na dalszych miejsca są: Somalia, Libia, Erytrea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran i Afganistan. Dla celów poglądowych skupię się na sytuacji w państwach afrykańskich.

Trudno orzec ilu jest chrześcijan w Somalii. Ze względu na represje ze strony organizacji islamskich oraz skonfliktowanych klanów, wyznawcy ukrywają się. W całym kraju żyje około 17,3 miliona osób. Liczbę wyznawców wiary chrześcijańskiej szacuje się na niewielkim poziomie, jaką jedną z mniejszości.

Poziom agresji wobec tej grupy wyznaniowej może być spowodowany faktem, że kulturowy rdzeń Somalii oparty jest na islamie. Oznacza to, że zdecydowana większość chrześcijan somalijskich to konwertyci. Dla islamskich fundamentalistów, spod znaku takich organizacji terrorystycznych jak al-Shabaab, wykrycie konwertyty jest cenne. Nierzadko dokonują oni na takiej osobie widowiskowej i publicznej egzekucji. Identyfikacja danej osoby jako innowiercy nierzadko oznacza dla niej wyrok śmierci.

Przejście na inną wiarę w Somalii jest utożsamianą ze zdradą tak religii islamskiej, jak i własnego klanu, kultury. Z tego też względu morderstwo jest formą zbiorowej dyskryminacji, ale nie jedyną. Rodzina, jak i członkowie klanu, dokonują różnych czynów, aby ponownie nawrócić na islam. Nierzadko łamane są w ten sposób prawa danej osoby.

W Somalii chrześcijańskie życie religijne nie istnieje. Kościoły, jak i duchowi liderzy, stali się naturalnymi celami dla działających organizacji terrorystycznych.

W przypadku muzułmańskiej Libii, chrześcijanie stanowią niespełna 0,5% populacji. W przeliczeniu około 35 tysięcy osób. Kraj ten wciąż jest wstrząsany powojenną anarchią. Rząd centralny nie kontroluje całego terytorium, a w poszczególnych częściach walczą z sobą różne bojówki.

Niewielka grupa Libijczyków podjęła jednak próbę odrodzenia życia religijnego w powojennej rzeczywistości. Spotykają się oni z wrogością lokalnych społeczności, którzy czynią presję, aby miejsca kultur zamknąć, a wierzących nakłonić do przejścia na islam. Osobom tym nierzadko grozi areszt domowy, atak fizyczny, porwanie, przemoc seksualna czy morderstwo.

Chaos wewnętrzny sprzyja tendencjom do atakowania chrześcijan, jako winnych tragedii kraju, choć nie jest to prawdą. Nierzadko taka forma dedykowanej przemocy względem określonej mniejszości ma skutkować biernością reszty. W konsekwencji chrześcijanie ponownie „schodzą do podziemia”.

Erytrea, która w zestawieniu Open Doors zajęła niechlubne czwarte miejsce, wyłamuje się z powyższego stereotypu. Na 3,7 miliona mieszkańców, chrześcijanie stanowią blisko połowę populacji. Wystarczy poczytać raporty i analizy, gdzie sformułowanie „Korea Północna Afryki” przylgnęło do tego państwa.

Władza jest w ręku autorytarnego reżimu, który tłumi wszelkie oznaki niezadowolenia. Ścisła centralizacja dotknęła również związki wyznaniowe. Formalnie tylko trzy wspólnoty są respektowane: Erytrejski Kościół Ortodoksyjny, Luteranizm oraz Kościół katolicki. Wszelkie inne wspólnoty są niedozwolone i mogą zetknąć się z nieprzyjemnościami. Raporty podają, że z takim postępowaniem zetknęli się chociażby ewangelicy czy zielonoświątkowcy. Jakakolwiek krytyka władzy centralnej, odnośnie do polityki wyznaniowej, jest surowo zakazana.

Słowem, które winno ukazać erytrejską sytuację, jest „nalot”. Celem jest wyłapywanie członków niezarejestrowanych wspólnot religijnych, a zwłaszcza na celowniku są duchowi liderzy. Osoby w ten sposób złapane są umieszczane w sieciach więziennych, znanych z trudnych warunków bytowych, na czas nieokreślony. Obecne szacunki mówią o tysiącu wyznawców chrześcijaństwa, trzymanych w odosobnieniu, bez żadnych zarzutów. W pojedynczych przypadkach, okres odosobnienia i trzymania w niewielkich izolatkach ma miejsce już ponad 10 lat. Kobiety spotykają się w tego typu więzieniach z przemocą seksualną.

Kiedy zastanawiamy się nad tym jak rozwiązać problem masowego dyskryminowania i prześladowania chrześcijan na świecie, zawsze powtarzałem, że należy zacząć od odpowiedniej edukacji. Światowa opinia publiczna musi wiedzieć z jakimi problemami się stykamy. Poza tym, godne zastanowienia jest uznanie na forum międzynarodowym, że wolność religijna i przekonań jest jednym z podstawowych praw człowieka. Światowi decydenci muszą też bardziej wspierać państwa rozwijające się oraz te będące w kryzysie w szybkim uzyskaniu stabilizacji, gdyż tylko przezwyciężenie chaosu może doprowadzić do zneutralizowania negatywnych czynników. Zatem przed nami dużo pracy.

dr Krystian Chołaszczyński

Źródła:

Timothy Robinson, Philip Loft, Religious persecution and the World Watch List 2024, 23 January 2024, https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2024-0017/ [dostęp 15.03.2024]

World Watch List 2024. Explore the countries where Christians count the highest cost for following Jesus, https://www.opendoorsuk.org/persecution/ [dostęp 15.03.2024]

World Watch List 2024, https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/ [dostęp 15.03.2024]

Eritrea. World Watch ranking: 4, https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/eritrea/ [dostęp 15.03.2024]

Libya. World Watch ranking: 3, https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/libya/ [dostęp 15.03.2024]

Somalia. World Watch ranking: 2, https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/somalia/ [dostęp 15.03.2024]