Kategorie bazy wiedzy

Prześladowania wobec dzieci. Studium przypadku

Trzyletnie badania nad prześladowaniami na tle religijnym (SRP) wobec chrześcijańskich dzieci i młodzieży z krajów Światowego Indeksu Prześladowań wykazały, że doświadczanie dyskryminacji, nękania i przemocy na tle wyznaniowym może zasadniczo wpłynąć na całe ich życie. Prześladowania, których doświadczają, cechuje poczucie izolacji, surowość, a ich efektem jest proces kształtowania się tożsamości.

Wyniki badań z 2023 roku potwierdzają powszechnie występujący schemat prześladowania młodych chrześcijan poprzez dyskryminację i nękanie w szkole, przemoc psychiczną i werbalną oraz separację od rodziców, którzy są chrześcijanami. W każdym z 50 krajów ze Światowego Indeksu Prześladowań odnotowano dyskryminację oraz nękanie w ramach edukacji jako formy nacisku na dzieci i młodzież.

Dostęp do Biblii, grup młodzieżowych, materiałów formacyjnych oraz innych źródeł chrześcijańskiego nauczania bywa również ograniczony w celu zniechęcenia młodych chrześcijan do zgłębiania wiary. Każda z tych form nacisku może ograniczyć lub całkowicie zmienić kierunek ścieżki życiowej obieranej przez dzieci i młodzież, co z kolei determinuje ich długoterminową przyszłość.

Dyskryminacja oraz prześladowanie w edukacji są głównym punktem nacisku dla chrześcijańskie dzieci i młodzież. Co więcej, szkoła jest kluczowym miejscem dla występowania innych punktów nacisku, takich jak przemoc werbalna i psychiczna. Na przykład w Bangladeszu nawróceni chrześcijanie mogą mieć trudności z byciem przyjętym do szkoły w swojej wiosce; rodziny mają niewiele innych opcji poza wysłaniem dziecka na edukację w innym miejscu lub całkowitym opuszczeniem wioski. W rozmowie z partnerami Open Doors, miejscowy chrześcijanin tak wyjaśnia jeden z wpływów takiego stanu rzeczy na ścieżki rozwoju dzieci: „Jeśli jako chrześcijanin żyjesz w społeczeństwie, w którym nie masz szacunku ze strony innych ludzi, wcześniej czy później twoje dzieci będą miały trudności z zachowaniem dobrego zdrowia psychicznego”.

Prześladowania dotykają nie tylko dzieci i młodzież, którzy zdecydowali się zostać chrześcijanami, ale także tych, którzy są po prostu związani z chrześcijańskimi społecznościami lub rodzinami. Status, jaki wszystkie dzieci i młodzież posiadają w swoich społeczeństwach może sprawić, że będą one wyjątkowo podatne na konkretne prześladowania religijne. Skutki tego mogą mieć wpływ na ich rodziny, doświadczenie wiary i przyszłe życie.

Studium przypadku

Fasil i Ezana Tadesse (dane zmienione ze względów bezpieczeństwa) to bracia bliźniacy pochodzący z pozornie spokojnej wioski na terenie Etiopii. Na pierwszy rzut oka wioska ta wygląda na wspaniałe miejsce do życia dla dwóch młodych chłopców. Jednak w tej wiosce od dawna ewangeliczni chrześcijanie są niemile widziani. Rodzina Tadesse to ewangeliczni chrześcijanie stanowiący mniejszość religijną w okolicy. Ich pastor wspomina o groźbach śmierci, jakie otrzymują nawróceni, jeśli zdecydują się podążać za Jezusem.

Ojciec bliźniaków, Ermias (imię zmienione ze względów bezpieczeństwa), doświadczył prześladowań na własnej skórze. Jako ewangelista został zaatakowany za dzielenie się swoją wiarą i widział, jak jego kościół został obrzucony kamieniami przez napastników w trakcie nabożeństwa. On i jego żona są aż nazbyt świadomi, że prześladowania mają wpływ nie tylko na dorosłych, ale także na ich synów. Na przykład, niezależnie od ich zdolności, wyniki testów kompetencyjnych są celowo zaniżane tylko dlatego, że są chrześcijanami.

Z tego powodu bracia zostali przeniesieni do tzw. szkoły pomostowej, projektu wspieranego przez Open Doors. Szkoła ta niejako tworzy „pomost” między społecznością chrześcijańską a otaczającym ją sąsiedztwem. Jest to bezpieczne miejsce dla chrześcijańskich dzieci, które mogą zdobyć wykształcenie, na jakie zasługują, wolne od prześladowań. Szkoła pomostowa oferuje niereligijną edukację, która jest otwarta dla wszystkich dzieci bez względu na ich religię czy wyznanie.

Analiza

Incydent prześladowania może trwać znacznie dłużej niż się początkowo wydaje. Skutki przemocy lub nękania mogą rozprzestrzeniać się na rodzinę, przyjaciół i pozostałych członków kościoła. Gdy życie chrześcijan jest zagrożone, może to mieć wpływ na całą wspólnotę w wierze; może to kształtować sposób, w jaki postrzegają społeczność lokalną, a także ich własną wiarę.

W Etiopii w ciągu ostatnich trzech lat dyskryminacja i prześladowanie w edukacji stanowiły jedną z form nacisku dla chrześcijańskie dzieci i młodzieży. Oprócz zaniżania wyników testów i egzaminów, chrześcijańskie dzieci są również narażone na bycie zastraszanymi przez rówieśników i nauczycieli. Na przykład, inne dzieci mogą mieć zakaz zaprzyjaźniania się z nimi, a niektórzy nauczyciele mogą próbować upokarzać chrześcijańskie dzieci na oczach innych uczniów.

Edukacja jest kluczowym czynnikiem kształtującym przyszłe możliwości dzieci i nastolatków takich jak Fasil i Ezana. Dostęp do dobrej szkoły, w której chrześcijanie nie będą oceniani ani nękani ze względu na swoją wiarę może wzmocnić ich możliwości w przyszłości. Na przykład, mogą rozwinąć kompetencje z zakresu przywództwa w swoich społecznościach lokalnych i kościołach. Również więcej miejsc pracy może być dla nich dostępnych. Alternatywnie, dyskryminacja lub nękanie w edukacji mogą ograniczać ścieżki rozwoju tych dzieci, nakręcając błędne koło stygmatyzacji i ubóstwa w społecznościach i rodzinach chrześcijańskich.

Kluczowe zalecenia

Należy szkolić, wspierać i angażować lokalne podmioty wyznaniowe w dyskusji z przywódcami społeczności religijnych na temat eliminacji szkodliwych praktyk stosowanych wobec dzieci, w tym aktywnie przyczyniać się do eliminacji takich praktyk w każdym przypadku ich występowania.

Należy zachęcać ustawodawców do usuwania z programów edukacyjnych wszelkich odniesień do religii oraz do prawnego ścigania każdej osoby, która nęka dziecko ze względu na jego pochodzenie religijne.

Łukasz Wilczyński