Algieria

Historia prześladowań

Chrześcijaństwo na terenach Algierii pojawiło się w czasach imperium rzymskiego i wtedy przeżyło swój rozkwit. W czasach wędrówek ludów osłabło, potem nastąpił kolejny rozkwit, kiedy stała się częścią Imperium rzymskiego (Bizancjum). Jednak już w VII w. tereny te podbili Arabowie i islam zaczął wypierać chrześcijaństwo. W 1962 r. Algieria wywalczyła sobie wolność, uniezależniając się od Francji. Przez ponad 25 lat władzę w państwie sprawował Front Wyzwolenia Narodowego, wprowadzając jednocześnie w kraju algierski socjalizm. Z powodu niezadowolenia rządami i problemów gospodarczych w 1991 r. w wyborach wygrała islamistyczna partia Muzułmański Front Ocalenia. Jednak w 1992 r. doszło do zamachu stanu, którego dokonało wojsko, a w 2002 r. wybuchła wojna domowa, która pochłonęła 100 000 osób.

Islam jest religią państwową w Algierii. Od 2006 r. wszystkie wyznania nie-muzułmańskie mają obowiązek uzyskania rządowej rejestracji. Urzędnicy państwowi wywierają presję na chrześcijanach, aby zmusić ich do zmiany religii. Władze chcą mieć kontrolę nad sprawowaniem kultu i duchownymi. Algierscy chrześcijanie są zastraszani przez urzędników państwowych, ale także rodziny, pracodawców oraz organizacje islamistyczne. W 2008 r. w algierskiej prasie pojawiły się artykuły, w których wyrażono zaniepokojenie nad rozwojem chrześcijaństwa. Przyczyniło się to nie tylko do ataków medialnych, ale także prześladowań. Władze zamykały kościoły domowe, niektórych chrześcijan aresztowano. Zakazano budowę nowych kościołów. Dla swojego bezpieczeństwa wielu chrześcijan ukrywa swoją wiarę. Wielu chrześcijan jest ściganych i więzionych pod zarzutem bluźnierstwa i prozelityzmu.

Przykłady prześladowań

VI 2021 – sąd administracyjny w Oranie nakazał zamknięcie trzech kościołów, które nie dostosowały się do wcześniejszej decyzji o zamknięciu.
XII 2020 i I 2021 – trzej chrześcijanie zostali oskarżeni na mocy przepisów o bluźnierstwie i skazani na karę pozbawienia wolności oraz grzywnę.
II 2020 – gubernator prowincji Oran nakazał zamknięcie kościoła; to nie pierwszy kościół, który został zamknięty w Algierii zamknięty z powodu działań rządu. Oprócz zamykania kościołów ogranicza się jeszcze ich działalność.
IV 2016 – Idir Hamdad został aresztowany, kiedy to w jego bagażu znaleziono Biblię, książki chrześcijańskie i dewocjonalia. Kilka miesięcy później okazało się, że został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności. Jednak w 2018 r. sąd apelacyjny uchylił karę więzienia, pozostawiając karę grzywny.
III 1996 – w czasie wojny domowej doszło do porwania siedmiu mnichów trapistów; zostali brutalnie zamordowani.