Bhutan

Historia prześladowań

Leżący we wschodniej części Himalajów, między Chinami a Tybetem, Bhutan powszechnie uznawany jest za krainę szczęśliwości. Umiejscowiony w niezwykłych okolicznościach przyrody kraj, gdzie dominującą religią jest buddyzm, kojarzy się z nieprzeniknionym, absolutnym pięknem i spokojem. Buddyzm jest religią państwową. W kraju uznaje się jeszcze hindusów, którzy stanowią prawie ¼ społeczeństwa. Dla wyznawców Kościoła Katolickiego w kraju praktycznie nie ma miejsca. Nie występuje w Bhutanie radykalny zakaz wyznawania chrześcijaństwa, gdyż zgodnie z zapisem w konstytucji z 2008 roku, wszyscy obywatele mają prawo do wolności sumienia, myśli i religii (art. 7, ust. 3). Chrześcijanie mogą spotykać się w swoim prywatnym, ścisłym gronie, nie mogą jednać praktykować swojej religii otwarcie i nie mają prawa do budowania świątyń. W tym samym roku parlament bhutański wprowadził również ustawę przeciw konwersjom, według której „wszelkie próby nawracania siłą czy w jakikolwiek inny sposób” karane są więzieniem do trzech lat. Prześladowania chrześcijan w Bhutanie nie mają charakteru brutalnego, to raczej cichy brak tolerancji dla innego wyznania, drobne szantaże, gorsze traktowanie obywateli czy utrudnianie w sprawach urzędowych. Oddzielnym problemem jest pochówek wyznawców chrześcijaństwa. Chrześcijanie nie chcą bowiem rozsypywać prochów zmarłych w rzece, tak jak jest to w zwyczaju bhutańskim, chcą pochować zmarłych w ziemi. Często uroczystość pochówku odbywa się w ukryciu. Bhutan nie jest na początku ani nawet w środku listy krajów, w którym prześladuje się chrześcijan. W 2020 roku uplasował się na 45 pozycji wśród 50 krajów najniebezpieczniejszych do życia dla wyznawców Chrystusa, według Światowego Indeksu Prześladowań, opublikowanego przez Open Doors. Jednakże cicha dyskryminacja, podżeganie i brak tolerancji bywają w takim samym stopniu szkodliwe jak jawne naruszenie wolności wyznania.

Przykłady prześladowań

  • III 2015 – aresztowanie lidera wspólnoty chrześcijańskiej Tandina Wangyala, który przebywał w więzieniu skazany za prozelityzm (pozyskiwanie nowych wyznawców).
  • X 2010 – skazanie protestanta Prema Singha Gurunga na trzy lata więzienia za wyświetlenie w dwóch wioskach filmu o Jezusie.