Brunei

Historia chrześcijaństwa

Od 1962 r. w kraju utrzymywany jest stan wyjątkowy, a władzę sprawuje sułtan. Wtedy to wybuch zbrojne powstanie przeciwko brytyjskim władzom. W Brunei odejście od islamu jest zabronione. Wprowadzone jest tutaj także prawo szariatu. Nie wszystkie kościoły mają możliwość rejestracji. Te nietradycyjne wspólnoty chrześcijańskie muszą się rejestrować jako firmy czy stowarzyszenia. Wszystkie kościoły, niezależnie od tego czy są zarejestrowane czy nie, są pod ciągłą kontrolą państwa. Osoby pochodzące z Brunei, które nawróciły się na chrześcijaństwo są zmuszane do powrotu do tradycyjnej religii rodzinnej. Za odejście od islamu może grozić nawet śmierć. Zakazana jest ewangelizacja i działalność misyjna. Kościoły nie mogę rozbudowywać swoich budynków kościelnych, nie wolno stawiać nowych. W 2014 r. wprowadzono do ustawy karnej zapis, który mówi, że apostazja i bluźnierstwo mogą być karane śmiercią.

Przykłady prześladowań

IV 2019 – Sułtanat Brunei wprowadził prawo szariatu, uznając islam za jedyną oficjalną religię w państwie. Mimo że prawo szariatu zostało już wprowadzone w 1984 r. i dotyczyło spraw cywilnych i religijnych, to teraz obejmuje wszystkie aspekty życia obywateli.
IV 2014 – wprowadzenie nowego kodeksu karnego, który kara za mówienie o chrześcijaństwie w szkole przy muzułmańskich dzieciach.