Irak

Historia prześladowań

W 2003 r. kiedy to obalono Saddama Husajna Irak stał się areną walka dla wielu grup terrorystycznych. Wszelkie ataki uderzają szczególnie w chrześcijan, którzy są tutaj postrzegani jako szpiedzy i agenci działający na rzecz Zachodu. Jednak warto pamiętać, że chrześcijanie byli na tym terenie długo przed pojawieniem się islamu. Celem islamistów jest całkowite usunięcie wyznawców Chrystusa z Iraku. Z powodu aktów przemocy i prześladowań wielu chrześcijan, ale także muzułmanów opuściło swój kraj lub zostało przesiedlonych w bezpieczniejsze miejsca, m.in. do Kurdystanu. Mimo, że tzw. Państwo Islamskie (IS) utraciło kontrolę nad terytoriami w Iraku, to nadal są ogromnym zagrożeniem dla społeczeństwa. Jego ideologia nadal pozostaje żywa. Nie bez znaczenia jest także wsparcie ze strony szyickiej milicji, która także napędza prześladowania w kraju. Po ataku na Równinę Niniwy w 2014 r. wiele rodzin było zmuszonych do opuszczenia swoich domów z obawy o swoje życie. Jednak powoli powracają oni na te tereny i starają się odbudować swoje życie. Największe prześladowania dotykają konwertytów z islamu, przez co ukrywają swoją wiarę.

Przykłady prześladowań

V 2021 – w wyniku tureckich kampanii bombowych zniszczonych zostało wiele domów i nieruchomości należących do chrześcijan.
I 2020 – zaginięcie czterech pracowników francuskiej organizacji humanitarnej; pod koniec marca zostali oni uwolnieni.
XI 2017 – 900 rodzin uciekło z Telskuf i okolicznych wsi (obszar Równiny Niniwy w północnym Iraku) z powodu starć pomiędzy irackimi i kurdyjskimi siłami zbrojnymi.
VI 2017 – uprowadzenie trzyletniej dziewczynki przez terrorystę z ISIS; dziecko po trzech latach zostało oddane rodzicom.
VIII 2014 – wkroczenie bojówek tzw. Państwa Islamskiego na tereny Równiny Niniwy; wypędzono wtedy 120 tys. chrześcijan zamieszkujących te tereny.
X 2010 – atak na katedrę kościoła katolickiego obrządku syryjskiego w Bagdadzie; zastrzelono wtedy 58 osób, a rannych zostało 60.
2009 – ataki bombowe w Mosulu; połowa chrześcijan tam mieszkających opuściła miasto.