Jemen

Historia chrześcijaństwa

Jemen należy do państw, w których islam jest religią silnie dominującą i wpływającą na życie ludzi. Konwertytów z islamu dotyka silna presja ze strony lokalnej społeczności oraz rodziny (w związkach małżeńskich z muzułmanami grozi im rozwód i utrata opieki nad dziećmi). Odejście od islamu jest zakazane, może nawet podlegać karze śmierci. Co za tym idzie, brak w Jemenie miejsca na praktykowanie swojej wiary, prowadzenie działalności duszpasterskiej czy ewangelizacyjnej. Chrześcijanie stają się często ofiarami – są porywani i zabijani. Chrześcijanie w Jemenie są dyskryminowani, nie udziela im się pomocy humanitarnej. Na północy kraju nie mogą istnieć żadne budynki kościelne, jedynie kilka znajduje się w Adenie (miasto przybrzeżne na południu kraju). W Jemenie islam jest religią państwową. Jedynym źródłem prawa jest szariat.

Przykłady prześladowań

  • III 2016 – porwanie misjonarza Toma Uzhunnalila przez terrorystów (został uwolniony w październiku 2017 r.), pracował on w domu starców prowadzonym przez Misjonarzy Miłosierdzia w Adenie. Wraz z nim porwano wszystkich pełnoetatowych pracowników oraz wolontariuszy (16 z nich zostało później zabitych).
  • VI 2009 – porwanie chrześcijańskich wolontariuszy. Powodem miały być podejrzenia o działalność ewangelizacyjną. Łącznie porwano 9 osób. W maju 2010 r. uwolniono dwie dziewczynki, trzy osoby prawdopodobnie nie żyją, a los reszty nie jest znany.