Jordania

Historia chrześcijaństwa

W latach 1952-1999 Jordania była pod władzą króla Husajna I. Utrzymywał on dobre stosunki z mocarstwami światowymi, a także podpisał traktat pokojowy z Izraelem. W kraju panują niepokoje z powodu konfliktu pomiędzy ludnością miejscową a Palestyńczykami, którzy przybywają do kraju. W Jordanii religią państwową jest islam. Natomiast w konstytucji znajdujemy zapisy dotyczące zakazu dyskryminacji, a także promowania swobody wyznawania religii. Kościół cieszy się względną wolnością. Najtrudniej mają rdzenni mieszkańcy kraju, którzy po nawróceniu cierpią z powodu presji rodziny, przyjaciół czy współpracowników. Część z nich z tego powodu udaje się na emigrację. Dyskryminację ze względu na wiarę widać przy okazji zatrudnienia oraz publicznego nauczania. Chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu często spotykają się w kościołach podziemnych, która także są ściśle kontrolowane przez państwo. Niezarejestrowane wspólnoty, które zajmują się działalnością ewangelizacyjną mogą doświadczać prześladowań ze strony lokalnych władz.

Przykłady prześladowań

II 2015 – brat pobił swoja siostrę, która nawróciła się na chrześcijaństwo; groził także, że ją zabije. Siostrze i jeszcze jednej chrześcijance z rodziny, która pomogła jej poznać wiarę w Chrystusa udało się opuścić kraj.
I 2010 – dwóch chrześcijan (ojciec i syn) zostało zaatakowanych przez muzułmańskich bojówkarzy; ojca zmuszano do wyparcia się wiary, jednak nie uległ. W końcu Abbad i jego żona uzyskali azyl w jednym z europejskich krajów.