Kazachstan

Historia chrześcijaństwa

Kazachstan ogłosił niepodległość w 1991 r. po rozpadzie Związku Radzieckiego. Mimo, że oficjalnie Kazachstan jest wielopartyjną demokracją to w rzeczywistości autorytarne rządy w kraju sprawuje prezydent Nazarbajew. W konstytucji Kazachstanu znajdujemy zapis dotyczący wolności religijnej. Mimo braku podstaw prawnych, aby religie musiały się rejestrować to władze od pewnego czasu wymagają rejestracji związków wyznaniowych. Jednak postulowane są nowe zmiany w prawie religijnym, które mogą doprowadzić do konieczności ponownej rejestracji organizacji religijnych. Rząd cały czas pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących wolności religijnej, a także nad większą możliwością kontroli organizacji religijnych. Kościoły w Kazachstanie są kontrolowane przez służby bezpieczeństwa, nakłada się na nie kary pieniężne. W kraju zauważalne jest także odrodzenie islamu, co może mieć wpływ na inne wyznania. Osoby pochodzące z Kazachstanu, które nawróciły się na chrześcijaństwo często są przetrzymywane przez swoje rodziny czy bite. Kończy się to zazwyczaj wypędzeniem z domu czy marginalizacją w społeczeństwie.

Wolność religijna oraz wolność sumienia zostały ograniczone prawem z września 2011 roku. Nie tylko chrześcijanie, ale także Rosyjski Kościół Prawosławny napotyka na problemy ze strony władz.

Przykłady prześladowań

XII 2021 – prezydent Kazachstanu podpisał projekt nowelizacji obowiązującej ustawy o religii, która ma stwarzać dodatkowe przeszkody wspólnotom wyznaniowym.
VIII 2020 – władze Nur-Sułtan skonfiskowały budynki prezbiteriańskiego Kościoła Łaski oraz budowanego miejsca spotkań kościoła zielonoświątkowego; teren ma być przeznaczony na nowe przedszkole publiczne.
I 2020 – trzech pastorów zostało skazanych na 5 lat więzienia za prowadzenie kościoła zielonoświątkowego. Zarzucono im „spowodowanie krzywdy psychicznej” oraz udział w nielegalnych zrzeszeniach.
IV 2019 – trzy kościoły baptystyczne w mieście zostały skontrolowane przez służby bezpieczeństwa. Także na wiernych nakładano kary za uczestniczenie w nabożeństwach.
IX 2017 – mężczyzna, który nawrócił się na chrześcijaństwo po dwóch latach więzienia został wypuszczony. Skazano go za „wzniecanie nienawiści religijnej”. Najpierw przebywał w areszcie domowym, a następnie w obozie pracy.