Kolumbia

Historia prześladowań

Kolumbia to jedyny niechlubny punkt na mapie Ameryki Południowej, gdzie łamane są prawa chrześcijan. W raporcie opublikowanym przez Open Doors w 2020 roku, Kolumbia zajmuje 49 miejsce na liście Światowego Indeksu Prześladowań. Kraj zamieszkują głównie katolicy, dlatego nie religia stanowi tutaj problem, ale działania misyjne kościoła, chroniące zwykłych obywateli.
Ataki wycelowane w środowisko chrześcijańskie wynikają głównie z szeroko pojętego bezprawia. Stale utrzymujący się wysoki wskaźnik przestępczości pospolitej ma bezpośredni wpływ na łamanie praw obywateli, większości wyznania chrześcijańskiego. Kolumbia od dziesięcioleci targana jest przez działalność karteli narkotykowych, dodatkowo stale zagrożona jest zamachami ze względu na działalność terrorystyczną Armii Wyzwolenia Narodowego. Pomimo ustawicznych starań władz kraju o względny spokój i bezpieczeństwo w Kolumbii, to w dalszym ciągu najmniej stabilny i najmniej bezpieczny kraj w Ameryce Południowej. Mieszkańcy Kolumbii, przeciwstawiający się korupcji, demaskujący działania karteli i denuncjujący na policję przestępców, najczęściej stają się celem ich ataków.
Kościół zwłaszcza w tej biedniejszej części kraju spełnia rolę misyjną. Edukuje młodzież, chroni przed przestępczością, stoi w obronie praw człowieka. Przeciwstawia się terrorowi karteli narkotykowych i angażuje się w działalność na rzecz pokoju i porozumienia.  To jednak ciągle droga przez mękę i pomimo wielu starań ludzi kościoła, ludzie wiary w Kolumbii w  dalszym ciągu stają się celem ataków.

Przykłady prześladowań

  • II 2019 – 24-letni kaznodzieja Molina, zamordowany przez bojówkarzy Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii FARC.
  • IX 2018 – kaznodzieja Galarza, zamordowany przez bojówkarzy Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii FARC.
  • VI 2013 – 56-letni misjonarz Edgar Zanabría Saavedra porwany i torturowany.