Kuba

Historia chrześcijaństwa

Od 1959 r. rządy na Kubie sprawuje komunistyczna partia. Według partii Kościół ma działać zgodnie z ideologią komunistyczną. Wszelkie przejawy sprzeciwu spotykać się mogą z aresztowaniem, więzieniem, prześladowaniem czy nawet groźbami śmierci. Aby ograniczyć działalność Kościoła państwo odmawia rejestracji nowych wspólnot. W związku z tym wiele wspólnot działa nielegalnie, co naraża je na liczne kary (grzywny, konfiskata minia, zamykanie kościołów).

Przypadki prześladowań

VII 2021 – wielu przywódców kościelnych zostało aresztowanych z powodu udziału pokojowych demonstracjach. Jedni zostali pobici, inni aresztowani.

III 2021 – dom pastora został obrzucony kamieniami przez osoby wspierające reżim.