Laos

Historia chrześcijaństwa

Laos uzyskał niepodległość od Francji w 1954 roku. Jednak już w 1975 roku do władzy doszli komuniści, co doprowadziło do upadku trwającej od sześciuset lat monarchii. Rządy komunistyczne w Laos trwają do dziś. Do silnych prześladowań chrześcijan doszło w latach 1975-1978, po tym okresie sytuacja trochę się ustabilizowała. Jednak wierzący w Chrystusa nadal są monitorowani i atakowani. Prześladowania nie mają charakteru ogólnokrajowego, mamy tutaj do czynienia z prześladowaniem bardziej lokalnym. Wszelka działalność misjonarska jest zabroniona. Mniejszości religijne zazwyczaj nie posiadają budynków kościelnych – na nabożeństwa spotykają się w domach. Chrześcijanie muszą ukrywać swoją wiarę w tajemnicy, aby nie popaść w konflikt z władzami komunistycznymi, którzy ograniczają im dostęp do pomocy, utrudniają codzienne życie i funkcjonowanie w państwie. Osoby, które nawróciły się na chrześcijaństwo z buddyzmu bardzo często są nękane przez swoje rodziny.

Przypadki prześladowań

V 2021 – po rocznym pobycie w więzieniu zwolniono jednego z pastorów. Otrzymał zakaz wygłaszania kazań.
I 2021 – 21 chrześcijan zostało wyrzuconych ze swoich domów w prowincji Salavan.
V 2020 – aresztowanie młodej chrześcijanki, która w obronie własnej dźgnęła nożem swojego oprawcę; jej przetrzymywanie może być związane z działalnością jej ojca, który jest pastorem.
III 2020 – aresztowanie Sithonga Theppavonga, który założył lokalny kościół w prowincji Savannakhet; nikt w areszcie nie może go odwiedzać, nie wiadomo też co dzieje się z aresztowanym.
VI 2019 – pobicie chrześcijanina, który nie chciał wyrzec się swojej wiary; został zatrzymany podczas wycinki drzew i niesłusznie oskarżony o nielegalną wycinkę.
XII 2017 – aresztowanie sześciorga chrześcijan za zorganizowanie projekcji filmu „Jezus”; pod koniec stycznia kolejnego roku zostali wypuszczeni na wolność.