Maroko

Historia chrześcijaństwa

Maroko w 1956 roku uniezależniło się od Francji i Hiszpanii. Król Hasan II, a następnie jego syn Muhammad VI wprowadzili pewne reformy w kraju, jednak to nadal ich głos pozostał decydujący w wielu sprawach. Po 2010 r. polityka wewnętrzna na skutek nacisków środowisk muzułmańskich znowu uległa zaostrzeniu. Religią państwową w Maroko jest islam sunnicki. Inne religie są tolerowane, chociaż władze uważnie monitorują działalności innych religii.
W 2010 r., kiedy polityka wewnętrzna uległa zaostrzeniu władze deportowały wielu chrześcijan, a instytucje przez nich prowadzone zostały zamknięte. Część chrześcijan została zamknięta w więzieniach, natomiast w mediach trwa nagonka na ludzi wierzących w Chrystusa. W Maroko przestępstwem jest „przyczynienie się do zachwiania wiary muzułmanina”. Osoby, które nawróciły się mogą utracić prawo do dziedziczenia lub stracić możliwość opieki nad dziećmi. Jeżeli jakiś chrześcijanin zostaje oskarżony o ewangelizowanie to automatycznie zostaje deportowany. Marokańscy chrześcijanie, którzy się nawrócili muszą ukrywać swoją wiarę w tajemnicy. Rdzenni mieszkańcy nie mogą odwiedzać chrześcijańskich świątyń, ale w najgorszej sytuacji znajdują się osoby, których wiara wyszła na jaw: „Niektórzy są aresztowani nawet trzy razy w tygodniu. Na posterunku namawia się ich do powrotu do islamu i poddaje szykanom, gdy odmawiają”.

Przypadki prześladowań 

XII 2014 – w Maroku ok. 50 migrantów wsiadło do nadmuchiwanej łodzi, która miała ich przedostać do Hiszpanii. Podczas rejsu rozszalała się burza. Sześciu nigeryjskich chrześcijan zaczęło się modlić o poprawę pogody. Kapitan łodzi wraz z innym mężczyzną zaatakowali ich. Cała szóstka zginęła.
XI 2013 – marokański chrześcijanin, Mohamed El Baladi, został oskarżony i natychmiastowo skazany na 2,5 roku więzienia za ewangelizowanie i „zachwianie wiary muzułmanów”. W kwietniu 2014 r. został oczyszczony z zarzutów.
IV 2010 – chrześcijańscy pracownicy sierocińca otrzymali nakaz opuszczenia Maroka. Władze jako powód podały, że pracownicy usiłowali nawracać swoich podopiecznych.
II 2010 – policja dokonała najścia na dom chrześcijanina, u którego odbywało się spotkanie biblijne. Władze skonfiskowały Biblie, książki oraz inne przedmioty. Osiemnaścioro osób zatrzymano i przesłuchano. Obywatel USA zaraz po przesłuchaniu został deportowany.
III 2009 – pięć chrześcijanek zostało zmuszonych do opuszczenia Maroka. Powodem miało być „nawracanie muzułmanów”.