Mauretania

Historia chrześcijaństwa

W Mauretanii odejście od islamu traktowane jest nie tylko jako zdrada religijna, ale także zdrada rodziny i plemienia. Przejście na chrześcijaństwo jest nielegalne, natomiast za krytykowanie islamu grozi nawet kara śmierci. Chrześcijanie, którzy pochodzą ze środowisk muzułmańskich utrzymują swoją wiarę w tajemnicy, organizowanie nabożeństw jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli ktoś ujawni swoją wiarę to musi być świadomy, że może utracić pozycję społeczną, a nawet obywatelstwo.
Coraz większy wpływ na społeczność Mauretanii mają salafici, którzy nawołują do przestrzegania zasad islamskiej moralności. Co za tym idzie, tworzą się napięcia i pojawia się wrogość względem chrześcijan. Praca misjonarzy w Mauretanii jest bardzo utrudniona, ewangelizacja jest zabroniona. Mauretania jest oficjalnie krajem czysto muzułmańskim. W konstytucji brakuje zapisów dotyczących wolności religijnej, nie jest też możliwe zarejestrowanie Kościołów i wspólnot przez wiernych mauretańskich.