Meksyk

Historia chrześcijaństwa

W Meksyku nie ma oficjalnej religii dominującej. W szkołach nie prowadzi się lekcji religii. Według prawa regulującego działalność związków wyznaniowych osoby angażujące się w posługę w kościele nie mogą sprawować urzędów publicznych ani publicznie wyrażać swoich poglądów politycznych. Natomiast państwo nie może ingerować w funkcjonowanie związków wyznaniowych. W związku z rosnącą przemocą w kraju celem ataków stają się przywódcy kościelni. W społecznościach rdzennych porzucenie wiary na rzecz chrześcijaństwa wiąże się z odrzuceniem, grzywną, uwięzieniem czy nawet wysiedleniem. Chrześcijanie spotykają się w coraz większą dyskryminacją w kraju.

Przypadki prześladowań

VII 2021 – zamordowano katolickiego katechetę, ponieważ sprzeciwiał się handlowi narkotyków i zorganizowanej przestępczości.

I 2021 – porwano 30 ewangelicznych chrześcijan (w tym pastora), ponieważ porzucili religię grupy etnicznej „Tzotil”.

I 2021 – zdewastowano ściany i drzwi katedry w mieście Xalapa.