Mjanma (Birma)

Historia prześladowań

Mjanma (Birma) odzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1948 r. Jednak nie przyniosło to pokoju, tylko pobudziło ruchy separatystyczne, które są problemem do dziś. Socjalistyczna junta wojskowa, który sprawowała władzę do 1962 r. tłumiła wszelką działalność opozycyjną. Ich rządy doprowadziły do ruiny kraju (masowe aresztowania, przymusowa praca, zbrodnie na mniejszościach etnicznych). W 1990 r. wybory wygrała opozycyjna Narodowa Liga na rzecz Demokracji, jednak nie udało im się dojść do władzy. Przywódca opozycji trafił do więzienia, a władzę zachowała junta wojskowa. Kolejne wybory zostały przeprowadzone dopiero w 2010 r., kiedy to zwyciężył popierany przez wojskowych Związek Solidarności i Rozwoju. ONZ i kraje zachodnie potępiły te wybory. Jednak nowy rząd podjął pewne reformy demokratyczne – uwolnił 200 więźniów, złagodził cenzurę i zezwolił na tworzenie związków zawodowych.
Szczególny status w państwie przysługuje buddyzmowi. Mimo, że wolność religijna istnieje, to niektóre mniejszości religijne są prześladowane. Chrześcijanie mają problemy ze znalezieniem pracy, zwłaszcza w administracji państwowej. Kościołom odmawia się rejestracji, co sprawia, że ich działalność staje się nielegalna i jest narażona na represje. Zdarza się, że z powodu prześladowań ludność chrześcijańska zmuszona jest do ucieczki ze swoich domów.

Przykłady prześladowań

I 2019 – porwanie pastora Tun Nu przez pięciu uzbrojonych mężczyzn; po kilkunastu dniach odnaleziono ciało pastora oraz innych osób; wszyscy uprowadzeni zostali zastrzeleni.
XII 2017 – nowonawróceni chrześcijanie zostali wypędzenia ze swojej wioski; krewni i przyjaciele zabrali cały ich dobytek i grozili im śmiercią.
I 2015 – dwie młode kobiety zostały napadnięte i zamordowane z powodu działalności ewangelizacyjnej w buddyjskiej wiosce.