Pakistan

Historia chrześcijaństwa

Pierwsze gminy chrześcijańskie powstały nad Indusem już w I wieku po Chr. Sam Pakistan powstał w 1947 r. w wyniku odłączenia się od Indii Brytyjskich. W 1972 r. rząd w Pakistanie znacjonalizował wszystkie instytucje prowadzone przez Kościół. Takie działanie niosło za sobą także islamizację tych instytucji.

W Pakistanie brak też miejsca dla edukacji chrześcijan (96% kobiet i 92% mężczyzn to analfabeci – dane z początku XXI wieku). Pakistańscy chrześcijanie znajdują się na samym dole w hierarchii społecznej (dla nich przeznaczone są zawody postrzegane jako niskie lub brudne). Kościół mimo, że cieszy się względną wolnością, to jest także celem ataków bombowych. Prześladowania dotykają te wspólnoty, które angażują się w pracę z młodzieżą.

Głównym narzędziem nękania chrześcijan i osób innej wiary niż muzułmańska jest wykorzystywanie tzw. ustawy o bluźnierstwie. Przewiduje ona nawet karę śmierci za obrazę Mahometa. Szacuje się, że ofiarą tej ustawy podało ok. tysiąca pakistańskich chrześcijan. Oprócz prześladowań, chrześcijanki dotyka jeszcze plaga gwałtów. Jeżeli zechce ona dochodzić swoich praw to musi przedstawić czterech świadków (muzułmanów), jeżeli jej się to nie uda to może sama zostać oskarżona o rozpustę. Młode chrześcijanki są także uprowadzane, przymusowo wydawane za mąż i nawracane na islam.

Przypadki prześladowań

V 2021 – porwano i otruto chrześcijanina Arifa Masiha.
X 2020 – VI 2021 – liczne porwania kobiet w celu ich nawrócenia.
X 2019 – porwanie 14-letnie Humy Yonus i zmuszenie jej do przejścia na islam, a także do zawarcia małżeństwa z muzułmaninem.
VII 2009 – aresztowanie Imrana Ghafura po tym, jak muzułmanie oskarżyli go o spalenie fragmentów Koranu. Został skazany na dożywocie.
VI 2009 – skazanie Asia Bibi na śmierć za bluźnierstwo (w 2018 roku została uniewinniona).
2005 – właściciel cegielni groził swojemu pracownikowi, Shaukata Masiha, pobiciem, jeśli będzie świętował niedzielę i nie przychodził do pracy
VII 2003 – sześciu sprawców w miejscowości Okara zamordowało katolickiego księdza George’a Ibrahima.