Turkmenistan

Historia prześladowań

Turkmenistan został podbity w VII wieku przez Arabów co skutkowało szybką islamizacją kraju. Turkmenistan powstał w 1991 roku w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Ówczesny przywódca Saparmurat Nijzow przeobraził się w nacjonalistycznego dyktatora, skupiając w swoich rękach całą władzę w państwie. Konstytucja Turkmenistanu gwarantuje wolność religijną, jednak w praktyce wolność przysługuje tylko islamowi i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Reszta wyznań jest poddawana represjom. Wielu chrześcijan zostało poddanych deportacji. Ci, którzy pozostali w kraju są zastraszani, ogranicza się im możliwość odprawiania nabożeństw. Rejestracja kościołów jest praktycznie niemożliwa, a jeżeli się uda to znajduje się on pod ciągłym nadzorem. Państwo utrudnia drukowanie oraz rozprowadzanie materiałów chrześcijańskich.

Przykłady prześladowań

IX 2012 – w okresie od lipca do września kilku chrześcijan zostało oskarżonych o udział w niezarejestrowanej wspólnocie religijnej; także w innych regionach kraju dochodzi do nękania i aresztowań chrześcijan.
II 2012 – na wolność został wypuszczony pastor Ilmurad Nurliew, którego oskarżono o wyłudzanie pieniędzy. Rodzina pastora sprzeciwiła się zarzutom, uznając, że wszystko dzieje się z powodu jego wiary. Został jednak skazany na cztery lata więzienia (odsiedział dwa), istniało także zagrożenie, iż sąd skieruje go do obozu pracy.
I 2008 – baptystyczny pastor Wiaczesław Kalatajewski otrzymał nakaz opuszczenia swojego rodzinnego miasta i musiał wyjechać z kraju. Władze nie podały powodu jego wydalenia.