Wietnam

Historia prześladowań

Wietnam to typowy wielowyznaniowy kraj. Króluje w nim buddyzm, ale nie ma on tak silnego umocowania, jak w innych krajach buddyjskich. Mocno zakorzeniony jest też konfucjonizm, który ponad 500 lat temu dominował na tym terytorium. Obecni są również wyznawcy taoizmu oraz hindusi. Chrześcijanie, którzy stanowią około 10% społeczeństwa, starają się wzmocnić swoją pozycję od niemal pięciu stuleci, kiedy to pierwsi misjonarze, głównie jezuici znaleźli się na terenie dzisiejszego Wietnamu. Pięćset lat, to czas prawdziwej chrześcijańskiej sinusoidy, podczas której, były okresy względnego spokoju i czasy silnych prześladowań w kościele wietnamskim. Najkrwawszy czas miał miejsce w XIX wieku, w okresie panowania Minh Manga, nazywanego powszechnie „Neronem Indochin”. W 1954 roku zakończyło się panowanie francuskich kolonistów na terenie Wietnamu. Wietnam nie zdążył wziąć nawet jednego oddechu, gdy rozpoczęło się panowanie komunistów, a później wyniszczająca wojna wietnamska.

Dzisiaj Wietnam to jedno z nielicznych już państw na świecie, w którym władzę sprawuje partia komunistyczna. I mimo, że konstytucja Wietnamu gwarantuje wolność wyznania, władze chcąc mieć pełną kontrolę nad społeczeństwem od początku kontrolowały Kościół od środka. Już na samym początku dojścia do władzy w latach 1955-1956, pod pretekstem „reformy rolnej”, komuniści odbierali Kościołowi nieruchomości oraz ziemie, z których dochód w dużym stopniu szedł na utrzymanie szkół katolickich i sierocińców. Według różnych danych, początki komunistycznego reżimu mogły pochłonąć nawet 170 tysięcy ofiar. 19 czerwca 1998 roku, męczenników wyniósł na ołtarze papież Jan Paweł II. Wśród 117 wyznawców Chrystusa, byli duchowni i osoby świeckie.

Współczesny Wietnam, pomimo wielu istotnych społecznych zmian, w dalszym ciągu w kwestii wyznania pozostaje w tyle. 1 stycznia 2018 roku weszła w życie pierwsza w historii Wietnamu ustawa o przekonaniach i religii, zobowiązująca wszystkie grupy religijne w kraju do rejestrowania się we właściwych organach i do informowania ich o prowadzonej działalności. Otwiera to okno do całkowitej kontroli wyznania. Państwo może zakazać działalności, bądź utrudnić rejestrację ugrupowania religijnego. To ustawa, która daje całkowity nadzór rządzącym nad grupami religijnymi.

Członkowie tradycyjnych wspólnot chrześcijańskich mogą cieszyć się wolnością, jeżeli nie angażują się w sprawy polityczne. Jeżeli katolickie zgromadzenia zakonne posiadają jakieś majątki (ziemie, budynki, szkoły, szpitale itp.) mogą one zostać skonfiskowane przez państwo. Konwertyci z islamu pochodzący z mniejszości etnicznych spotykają się z wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją.

Przykłady prześladowań

  • I 2021 – władze dokonały nalotu na spotkanie kościoła domowego i nakazały jego zamknięcie.
  • XII 2018 – atak na około 20 wiernych z mniejszości etnicznej Hmong, którzy przyjęli chrzest i próba zmuszenia ich do apostazji.
  • VI 2018 – Nguyen Van Dai, chrześcijański adwokat i obrońca praw człowieka, kilkukrotnie wcześniej aresztowany i przetrzymywany, skazany wyrokiem w 2011 roku, przesiedział w więzieniu cztery lata za działalność na rzecz ochrony praw człowieka. W czerwcu 2018 ponownie oskarżony tym razem o zamach stanu, został zwolniony pod warunkiem opuszczenia kraju wraz z rodziną.
  • IV 2016 – zatrzymanie, przesłuchanie i pobicie żony, przetrzymywanego w więzieniu pastora Nguyena Cong Chinha.
  • XII 2011 – zatrzymanie w wigilię Bożego Narodzenia,  katolika Pierre’a Nguyena Dinh Cuonga, zaangażowanego w Centrum Błogosławionego Jana Pawła II na Rzecz Obrony Życia w diecezji Vinh.
  • VII 2011 – zatrzymanie księdza Vincenta Pham Trung Thanh CSsR przez straż graniczną na lotnisku w Ho Chi Minh.