Chrześcijanie we współczesnym świecie nadal cierpią w obronie swoje wiary. Papieże ostatnich pontyfikatów, w tym Święty Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślali, że obecnie więcej osób ginie śmiercią męczeńską aniżeli w starożytności. Jak przypomina Ojciec Święty Franciszek, „również dzisiaj wielu chrześcijan zabija się i prześladuje ze względu na ich miłość do Chrystusa. Oddają życie w milczeniu, bo ich męczeństwo nie zyskuje rozgłosu. A dziś jest więcej chrześcijan męczenników niż w pierwszych wiekach”.

Słowa kolejnych papieży potwierdza raport, przygotowany na zlecenie brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych. 80 procent chrześcijan jest ofiarą prześladowań z powodu wyznawanej wiary – podkreślają twórcy opracowania. Nasi współwyznawcy padają ofiarą dyskryminacji prawnej i społecznej, kierowana jest wobec nich „mowa nienawiści”, nierzadko są aresztowani i zastraszani. „Wysoki poziom prześladowań”, jaki miał miejsce w pięćdziesięciu krajach, dotknął około 245 milionów chrześcijan. To ponad 10 procent światowej populacji chrześcijan, wynoszącej około 2,3 miliarda osób.

Na mapie zaznaczone są kraje, gdzie dochodzi do prześladowań chrześcijan ze względu na przynależność religijną.